Przedłużenie naboru prac. X jubileuszowa edycja Nagrody im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego

Kapituła Nagrody przedłuża nabór prac do X jubileuszowej edycji konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego za wybitne dzieło z zakresu nauk humanistycznych. Pozycje można zgłaszać do 31 maja 2024 r. To jedyna tego typu nagroda w Polsce, przyznawana naukowcom przez uczelnię.

grafika gali

Prace mogą zgłaszać uczelnie, jednostki organizacyjne uczelni, instytuty PAN,  inne instytucje naukowe, a także wydawnictwa. Każda z tych jednostek może przesłać jedną książkę, która została opublikowana w 2023 r. Spośród nich Kapituła wybierze maksymalnie pięć dzieł nominowanych do nagrody. Nominacje zostaną ogłoszone do końca września 2024 r. Autor pozycji, uznanej przez Kapitułę za najlepszą, otrzyma nagrodę w wysokości aż 70 000 zł. Wręczenie dyplomów autorom nominowanych dzieł oraz ogłoszenie laureata nagrody nastąpi 1 grudnia 2024 roku podczas uroczystej gali w Łodzi.

Pozycje można zgłaszać do 31 maja 2024 r. pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adresy:  

 • Centrum Komunikacji i PR Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Uniwersytecka 3, 90-137 Łódź,  
 • e-mail: nagroda.kotarbinskiego@uni.lodz.pl.  

Prosimy o przesłanie jednego egzemplarza książki wraz z:  

 • pisemną rekomendacją kierownika jednostki zgłaszającej, 
 • zgodą autora na zgłoszenie pracy do konkursu,  
 • oświadczeniem autora o wyrażeniu zgody na korzystanie z praw autorskich i praw do wizerunku, 
 • zgodą wydawcy na wykorzystanie okładki książki oraz jej opisów marketingowych do celów promocyjno-marketingowych. 

Szczegółowe informacje o konkursie wraz z załącznikami do pobrania znajdują się w REGULAMINIE KONKURSU 

Prace, które wpływają na konkurs, są dowodem znakomitej kondycji polskiej humanistyki, obrazują jej otwartość, oryginalność, nietuzinkową tematykę badań i formę prezentacji wyników. Ogromnie cieszymy się, że w ciągu tych kilku lat udało nam się pokazać, że polska humanistyka jest widoczną i wartościową częścią światowego dorobku.

prof. Elżbieta Żądzińska, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, Przewodnicząca Kapituły Nagrody.

Finaliści IX edycji konkursu i Kapituła Nagrody

Finaliści IX edycji konkursu oraz Kapituła Nagrody

Muszę powiedzieć, że już sama nominacja, a potem nagroda była dla mnie jednym z najbardziej ekscytujących wydarzeń w moim życiu zawodowym. To, co wyróżnia tę nagrodę niewątpliwie jest jej absolutna niezależność. To, co mnie ujęło w tej przygodzie, to z jednej strony bardzo duża uważność i ciekawość, zainteresowanie człowiekiem, książkami, ale też autorami – taka ciekawość czym się zajmujemy.

dr Jakub Gałęziowski, laureat IX edycji konkursu z Uniwersytetu Warszawskiego.  

Humanistyka to postawa życiowa

Na konkurs ustanowiony w 2015 r. przez Uniwersytet Łódzki w trakcie IX edycji wpłynęło ponad 540 prac ze 145 polskich ośrodków naukowych. W finałach wszystkich edycji znalazło się 45 wybitnych książek. Rosnąca popularność nagrody pomogła wszystkie te dzieła skutecznie promować i przedstawiać szerokiej publiczności, czego efektem jest ponad 1500 wzmianek w mediach o konkursie.  

Dotychczasowi laureaci Nagrody – prof. Jan Strelau, dr hab. Ewa Kołodziejczyk, dr hab. Dorota Sajewska, prof. Andrzej Friszke, prof. Grzegorz Ziółkowski, prof. Jerzy Zajadło, dr hab. Zbigniew Szmyt, dr Maciej Świerkocki, dr Jakub Gałęziowski reprezentują nie tylko doskonałość naukową i warsztatową. Każdy z nich jest również humanistą w rozumieniu postaw i prezentowanych na co dzień wartości. 

Dwoje z laureatów przekazało swoje nagrody na cele charytatywne, w tym na pomoc uchodźcom z Ukrainy, udowadniając tym samym, że humanistyka to nie tylko sfera naukowa, ale również empatyczne podejście do drugiego człowieka. 
 

Jesteśmy przekonani, że i w tym roku nadesłane na konkurs prace potwierdzą nasze dotychczasowe refleksje o wysokim poziomie polskiej humanistyki

prof. Elżbieta Żądzińska, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, Przewodnicząca Kapituły Nagrody.

Ogólnopolska Kapituła Konkursu 
 
Książki wpływające na konkurs są recenzowane, oceniane i wybierane przez Kapitułę Konkursu, którą tworzą wybitne osobowości polskiej humanistyki.  
 
W tym gronie znajdują się m.in. obecni i byli rektorzy polskich uczelni: 

 • prof. Krzysztof Jasiecki, politolog i socjolog SGH i UW,
 • prof. Ryszard Kleszcz z Instytutu Filozofii UŁ,
 • prof. Anna Legeżyńska, badaczka literatury UAM,
 • prof. Włodzimierz Nykiel z Wydziału Prawa i Administracji UŁ, rektor UŁ w latach 2008-2016,
 • prof. Tadeusz Sławek, polonista i anglista UŚ, rektor UŚ w latach 1996-2002,
 • prof. Rafał Stobiecki z Instytutu Historii UŁ,
 • ks. prof. Andrzej Szostek MIC, w latach 1998-2004 rektor KUL, obecnie etyk UMC-S i UW,
 • prof. Elżbieta Żądzińska, rektor UŁ (przewodnicząca Kapituły).
   

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie nagrody. 
Po bieżące informacje zapraszamy na Facebook nagrody.  
 

Redakcja: Honorata OgieniewskaCentrum Komunikacji i PR 

Misją Uniwersytetu Łódzkiego jest rzetelne prowadzenie badań naukowych oraz aktywne głoszenie prawdy z nich płynącej, tak by mądrze kształcić kolejne pokolenia, być użytecznym dla społeczeństwa oraz odważnie odpowiadać na wyzwania współczesnego świata. Doskonałość naukowa jest dla nas zawsze najlepszym kompasem. Nasze wartości to: odwaga, ciekawość, zaangażowanie, współpraca i szacunek.