Projekt Science Hub na Uniwersytecie Łódzkim - Konkurs

Czy prace studenckie mogą mieć praktyczne zastosowanie? Czy młoda nauka może służyć najbliższemu otoczeniu? Zdecydowanie tak!  

Od 2022 roku na Uniwersytecie Łódzkim realizowany jest projekt Science Hub UŁ, którego celem jest łączenie studentów i studentek naszej uczelni realizujących naukowe projekty o charakterze aplikacyjnym (w tym prace dyplomowe) z podmiotami zewnętrznymi, takimi jak lokalne firmy, instytucje i organizacje pozarządowe przy wsparciu opiekunów naukowych. 

grafika przedstawiająca dwoje studentów

Dzięki projektowi “Science Hub UŁ” projekty i prace studenckie napisane podczas zajęć i seminariów będą mogły zostać wykorzystane we współpracujących podmiotach i dać osobom je piszącym wgląd w to, jak nauka może mieć praktyczne zastosowanie.  

Jeśli pracujesz lub studiujesz na #UniLodz i masz pomysł na pracę studencką o charakterze aplikacyjnym, zapoznaj się z informacjami o konkursie Science Hub UŁ, stwórz zespół i zacznij przygotowania do zgłoszenia Twojego pomysłu. Zgłoszenia będzie można składać od 15.03 do 14.04.2023 r. 

Więcej informacji o projekcie i konkursie: www.sciencehub.uni.lodz.pl