Projekt „Porozmawiajmy o dziedzictwie – badania pilotażowe warsztaty"

Serdecznie zapraszamy do śledzenia projektu „Porozmawiajmy o dziedzictwie – badania pilotażowe, warsztaty", realizowanego w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt realizowany przez dr Katarzynę Schatt-Babińską jest nowatorskim, twórczym i interdyscyplinarnym przedsięwzięciem, łączącym metody naukowe (badania jakościowe) z metodami edukacji warsztatowej.

Zdjęcie projektu

Cele projektu:

  • Odpowiedzieć na pytanie: „Jak młodzież szkół średnich postrzega dziedzictwo kulturowe, jak je definiuje i co o nim wie?"
  • Opracować scenariusze warsztatów zwiększające skuteczność edukacji o dziedzictwie
  • Przeprowadzić warsztaty w szkołach na terenie Łodzi, które będą brały udział w badaniach jakościowych

Badania pilotażowe pozwolą opracować model idealny koncepcji dziedzictwa kultury, umożliwią określenie deficytów w zakresie wiedzy dotyczącej ochrony dziedzictwa i jednocześnie ukażą, jak młodzież rozumie rolę dziedzictwa i jak ją definiuje.  

Efekty projektu:

  • E-book zawierający zestaw scenariuszy lekcji dotyczących edukacji o dziedzictwie
  • Rozesłanie e-booka do wszystkich szkół ponadpodstawowych na terenie Łodzi

Strona projektu.

portret Katarzyny Schatt-Babińskiej

Katarzyna Schatt-Babińska ­– doktor nauk humanistycznych, historyk, laureatka XXII edycji konkursu Marszałka Województwa Łódzkiego na najlepsze rozprawy i prace tematyczne związane z województwem łódzkim. Prowadzi badania nad skutecznością systemu ochrony zabytków w paradygmacie konstruktywistyczno-interpretatywnym. Współpracuje z Instytutem Historii Sztuki UŁ, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu architektury współczesnej i ochrony zabytków.