Programy doktorskie we Florencji ze stypendium

Zapraszamy studentów ostatniego roku studiów magisterskich oraz absolwentów do zapoznania się z ofertą stypendialną European University Institute (EUI) we Florencji.

European University Institute (EUI) we Florencji

EUI to renomowana międzynarodowa uczelnia prowadząca czteroletnie studia doktoranckie w obszarze nauk społecznych i politycznych, prawa, ekonomii oraz historii. Polska dysponuje co roku 10 miejscami dla nowych doktorantów. Zakwalifikowane osoby otrzymują stypendium przez cały okres trwania programu (1.602 euro/miesięcznie), same zaś studia na EUI są bezpłatne. Stypendyści są również objęci ubezpieczeniem medycznym oraz mogą korzystać z dodatkowych świadczeń dla członków rodziny (małżonka, dziecka).

Termin składania wniosków o przyjęcie na studia doktoranckie upływa 31 stycznia 2024 r. (rok akademicki 2024/2025).

Informacje o rekrutacji.

Poniżej znajduje się broszura zawierająca wszystkie niezbędne informacje oraz przewodnik dla kandydatów przygotowany przez aktualnych doktorantów: