Program COST – webinar

W ramach organizowanej przez Biuro NCBR w Brukseli | BSP serii spotkań „Brussels Talks”, zapraszamy na kolejne jej wydanie – w marcu gościem będzie dr Ronald de Bruin, dyrektor COST Association. Tematem będzie program COST (Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych) i możliwości networkingu dla naukowców. Webinar odbędzie się 21 marca 2023 r., w godz. 10.00-11.00 na platformie ClickMeeting.

COST jest najdłużej trwającym europejskim programem wspierającym multilateralną współpracę pomiędzy badaczami, inżynierami naukowcami oraz przedstawicielami małych i średnich przedsiębiorstw z Europy.

Dla ludzi nauki jest to niepowtarzalna okazja by wspólnie, tworząc sieci finansowanych krajowo badań, rozwijać pomysły oraz nowe inicjatywy na wszystkich polach naukowych oraz technologicznych włączając w to nauki społeczne i humanistyczne. Akcje COST wprawdzie nie wspierają finansowo samych badań naukowych to jednak szeroko dofinansowują aktywność powstałych sieci naukowych poprzez refundację kosztów związanych z mobilnością, udziałem w spotkaniach eksperckich, konferencjach i szkołach letnich, a także umożliwiają odbycie krótkoterminowych staży w ośrodkach zagranicznych. Jako prekursor zaawansowanych badań multidyscyplinarnych, COST spełnia bardzo ważną rolę w budowaniu Europejskiej Przestrzeni Badawczej (European Research Area).

W trakcie spotkania odpowiemy m.in. na pytania:

  • Jakie są największe sukcesy w 50-cioletniej historii COST?
  • Jaka jest polityka COST w zakresie doskonałości naukowej?
  • Jakie są synergie COST i programów ramowych?
  • Jak się zaangażować w COST?
  • Jak COST współpracuje z interesariuszami?

Wydarzenie odbędzie się w języku angielskim.

Rejestracja na Brussels Talks: What is the benefit of COST (European Cooperation in Science and Technology)? dostępna pod linkiem.

Kontakt w sprawie COST w Centrum Nauki:

joanna.korczynska@uni.lodz.pl

ewelina.wronka@uni.lodz.pl

Materiał: NCBR