Prof. Rafał Matera wybrany na rektora Uniwersytetu Łódzkiego

Obecny dziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ zostanie 20. rektorem Uniwersytetu Łódzkiego. Spośród 200 głosów elektorskich 119 oddanych zostało na niego, a jego kontrkandydatka, obecna rektor prof. Elżbieta Żądzińska, otrzymała ich 80 (oddano jeden głos nieważny). Kadencja nowego rektora 2024-2028 formalnie rozpocznie się 1 września br.

portret prof. Rafała Matery​​​​​​

Prof. Rafał Matera jest związany z Uniwersytetem Łódzkim od 1991 roku. W tym czasie przeszedł wszystkie stopnie kariery naukowej, od asystenta do profesora. Jest absolwentem Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ. Dyplom magistra otrzymał w 1996 roku, a w roku 1999 rozpoczął pracę na UŁ. W 2001 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych, a w 2011 roku stopień doktora habilitowanego. W 2023 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał mu tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. Od 2016 roku pełni funkcję dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ, wcześniej koordynował na Wydziale programy mobilnościowe. 

Prof. Matera jest historykiem gospodarczym. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na gospodarce światowej, relacjach transatlantyckich, roli instytucji w życiu gospodarczym oraz myśli ekonomicznej. Ceni, wdraża i promuje podejście interdyscyplinarne w nauce i działalności organizacyjnej. Jest autorem i współautorem ponad 130 publikacji. Wypromował trzech doktorów, a dwóch kolejnych pracujących pod jego kierunkiem wkrótce przystąpi do obrony rozprawy. Pod jego kierunkiem prace magisterskie i licencjackie napisało ponad 120 studentek i studentów, kilkoro z nich zostało wyróżnionych w rozmaitych konkursach. Był także promotorem doktoratów honoris causa przyznanych przez Uniwersytet Łódzki Jeffrey’owi Sachsowi w 2019 i Hermanowi Van Rompuy’owi w 2021 roku. Jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej oraz członkiem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. 1 września 2024 roku zostanie 20. Rektorem Uniwersytetu Łódzkiego. 

Rektor Uniwersytetu Łódzkiego został wybrany przez liczące 200 osób Kolegium Elektorów, składające się z przedstawicieli pracowników, studentów i doktorantów uczelni. Elektorów wyłonili w wyborach pracownicy, studenci i doktoranci. Nad organizacją całego procesu wyborczego czuwała Uczelniana Komisja Wyborcza. Kadencja rektora trwa 4 lata. 

Zdjęcie: dr hab. Katarzyna de Lazari-Radek, prof. UŁ