Prof. Paweł Filipczak nagrodzony awansem na stanowisko profesora uczelni!

13 maja 2024 roku, podczas posiedzenia Senatu Uniwersytetu Łódzkiego, odbyło się uroczyste wręczenie awansów na stanowisko profesora uczelni.

W imieniu Pani Rektor UŁ, awanse wręczył dr hab. Łukasz Korporowicz, prof. UŁ (prorektor UŁ ds. nauki). Wśród nagrodzonych badaczy znalazł się nasz specjalista z Katedry Historii Bizancjum, prof. Paweł Filipczak (Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego). Awans na stanowisko profesora otrzymali również naukowcy z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ (prof. Aneta Ciesielska) oraz Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ (prof. Rafał Kamocki).

Badacze z UŁ

Serdecznie gratulujemy wszystkim awansowanym!