Prof. Kirył Marinow w cyklu Q&A „We wczesnym to było…” - transmisja online

Miejsce wydarzenia: Online
Czas: 14 lutego 2024 (środa) 18:00 - 19:30

14 lutego 2024 r. odbędzie się premiera najnowszego odcinka z cyklu Q&A „We wczesnym to było…” z udziałem prof. Kiriła Marinowa (Instytut Historii UŁ). Wydarzenie będzie transmitowane na żywo!

Plakat promujący wydarzenie

Badacz w trakcie audycji opowie o Bułgarii i Cesarstwie Bizantyńskim oraz stosunkach jakie łączyło oba państwa we wczesnym średniowieczu!

 O wydarzeniu

O prelegencie 

Prof. Kirył Marinow – historyk i archeolog zatrudniony w Katedrze Historii Bizancjum na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego. Badacz zajmuje się historią średniowiecznej Bułgarii i jej relacjami z Cesarstwem Bizantyńskim. W kręgu zainteresowań Profesora mieści się także literatura bizantyńska, geografia historyczna i geopolityka Bałkanów w średniowieczu, ze szczególnym uwzględnieniem stolic: Konstantynopola, Presławia i Tyrnowa.

Szczegóły wydarzenia

Miejsce wydarzenia: Online

Data i godziny wydarzenia: 14 lutego 2024 (środa) 18:00 - 19:30

  • ND
  • PN
  • WT
  • ŚR
  • CZ
  • PT
  • SB