Prof. Aneta Pawłowska laureatką nagrody za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury

W dniu 21 września 2023 r. podczas uroczystości inauguracji sezonu kulturalnego w Łodzi 2023/2024 wręczone zostały dyplomy laureatom tegorocznego programu stypendiów artystycznych Miasta Łodzi oraz artystom i animatorom wyróżnionym nagrodami za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Jednym z najważniejszych punktów programu inauguracji jest wręczenie nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury oraz ochrony kultury. O nagrody wnioskują: przedstawiciele instytucji kultury, organizacji pozarządowych, szkół wyższych, Komisji Kultury Rady Miejskiej w  Łodzi i Prezydent Miasta Łodzi. Na przestrzeni lat nagrody trafiły do ponad 360 osób. Wśród laureatów przez lata znaleźli się m.in. tacy uznani twórcy i ludzie kultury jak: Józef Robakowski, Paweł Edelman, Stanisław Fijałkowski, Piotr Dzięcioł, Elżbieta Adamiak czy Andrzej Poniedzielski.

Nagroda w kategorii upowszechniania kultury

prof. Aneta Pawłowska w gronie laureatów nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Miło nam poinformować, że wśród laureatów znalazła się prof. Aneta Pawłowska (Prodziekan ds. studiów niestacjonarnych, podyplomowych i współpracy z zagranicą na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ), która otrzymała nagrodę w kategorii upowszechniania kultury. Laureatka działa m.in. na rzecz osób z niepełnosprawnością sensoryczną oraz osób dotkniętych wykluczeniem społecznym, a dzięki jej aktywności tworzone jest nowe, istotne grono odbiorców kultury i sztuki w Łodzi. Wiele osób w wieku senioralnym i młodzieży z niepełnosprawnościami podniosło w znaczący sposób swoje kompetencje związane z pełnym udziałem w kulturze.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych.

 

Informacje: e-kalejdoskop.pl

Redakcja: Mateusz Kowalski (WFH UŁ)

Foto: HaWa