Premiera online najnowszej serii wydawniczej Brill Publishing pt. Studies in the History of Privacy!

Już 4 grudnia odbędzie się premiera online najnowszej serii wydawniczej Brill Publishing pt. Studies in the History of Privacy!

 

Seria wydawnicza będzie badała, w jaki sposób istniejące definicje prywatności zostały wysunięte na pierwszy plan w ochronie prywatnych aspektów życia codziennego w minionych społeczeństwach. Obejmie ona również badania nad tematami, takimi jak seksualność, rodzina, gospodarstwo domowe czy korespondencja.

Prelegentami podczas wydarzenie będą:

Link do spotkania: https://events.teams.microsoft.com/event/cc178fb6-0a4e-4187-8dc5-bb3bf627eec9@e0b36db1-75aa-4b3a-b291-17bb07713976

Serdecznie zapraszamy!