Praktycznie o projekcie – spotkanie online dla kierowników projektów i zespołów projektowych

Centrum Nauki UŁ zaprasza na spotkanie online dotyczące realizacji projektów w UŁ. Spotkanie odbędzie się w dniu 14 marca 2024 r. w godzinach 10:00-13:00 (Aplikacja Microsoft Teams).

W spotkaniu mogą wziąć udział:

  • nowi i przyszli kierownicy projektu,
  • młodzi naukowcy chcący aplikować o granty lub osoby, które właśnie je otrzymały,
  • pracownicy naukowi zainteresowani tematyką lub pracujący w zespołach projektowych,
  • pracownicy administracyjni zaangażowani w pracę w projektach lub planujący taką aktywność.

Podczas spotkania poruszone zostaną tematy związane z etapem wstępnym realizacji projektu: potrzeby, cele i wymagania, ale również tematy dotyczące samej realizacji projektu w Uniwersytecie Łódzkim: zakupy w projekcie, zamówienia publiczne, zatrudnianie personelu projektu, rozliczanie kosztów projektu. Spotkanie zostanie wzbogacone o praktyczny aspekt obsługi działań projektowych w PP.

W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone drogą mailową na wskazany adres, a link do spotkania zostanie wysłany przeddzień organizowanego wydarzenia.