Poznajcie grupę badaczy

Teren etnograficzny: Brudzew 8–17 kwietnia 2024.

Projekt badawczy: „Brudzew – od odkrywki węgla brunatnego do odkrywania lokalnego dziedzictwa kulturowego”.

Zadanie badawcze: „Dawne i współczesne praktyki kulinarne. Etnograficzne badania w gminie Brudzew”.

Razem z osobami studiującymi na I roku studiów licencjackich rozpoczęliśmy 10-dniowe badania terenowe, które prowadzimy we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury „Wozownia” i Stowarzyszeniem „Na Rzecz Rozwoju Gminy Brudzew”.

Koordynatorkami projektu są dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz i dr Alicja Piotrowska z naszego Instytutu.