„Postępność” – konferencja o postępie w dostępności kultury

Reprezentantki Uniwersytetu Łódzkiego – dr Tamara Sass oraz doktorantka Agnieszka Kołodziejczak wzięły udział w panelu eksperckim konferencji „Postępność – postęp w dostępie do kultury”, będącej częścią projektu badawczego realizowanego przez Fundację Widzimy Inaczej. Wydarzenie odbyło się 19 lutego br. w Teatrze Powszechnym w Łodzi.

Głównym organizatorem konferencji była Fundacja Widzimy Inaczej. Spotkanie służyło dyskusji na temat sposobów działania i stosowania narzędzi, które umożliwiają lub umożliwiałyby osobom niewidomym oraz osobom z innymi niepełnosprawnościami, dostęp do wydarzeń kulturalnych i dóbr kultury. 

W ramach projektu „Postępność” realizowany jest cykl konferencji na terenie całej Polski. W panelu eksperckim edycji łódzkiej wzięło udział sześć reprezentantek lokalnego środowiska – w tym dwie ekspertki z Uniwersytetu Łódzkiego:

oraz 

  • dr Paulina Długosz – kierownik Działu Edukacji i koordynatorka dostępności w Muzeum Miasta Łodzi
  • Magdalena Rutkowska – studentka kierunku rzeźba i konsultantka ds. dostępności w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
  • Katarzyna Mądrzycka-Adamczyk – wieloletnia koordynatorka dostępności w Muzeum Sztuki w Łodzi, obecnie reprezentująca Departament Polityki Konsumenckiej Urzędu Komunikacji Elektronicznej
  • Agnieszka Wilczek – koordynatorka projektów w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi.

Dr Tamara Sass opowiadała między innymi o projekcie „Taxo. Sztuka dotyku” oraz o działaniach twórczych, które podejmuje w ramach pracy naukowej:

Świat coraz chętniej przechodzi w stronę komunikacji cyfrowej. Przenosimy część relacji społecznych do Internetu, skłaniając się bardziej w stronę iluzji niż bezpośredniej percepcji. To nas zaburza jeśli chodzi o harmonię percepcyjną. Skoro nam nie jest łatwo osiągać pewne interakcje ze względu na wszechobecne korzystanie z Internetu, to co dopiero ludziom, którzy mają deficyt widzenia. Z tej refleksji wziął się pomysł stworzenia prac dotykowych, by osoby niewidzące mogły przyjść na wystawę i tak jak osoby widzące, percepować sztukę, tylko innym kanałem.

 

Agnieszka Kołodziejczak podzieliła się swoimi doświadczeniami, praktykami i refleksjami z perspektywy naukowca i osoby niesłyszącej.

Temat doktoratu Agnieszki Kołodziejczak to „Problem dostępności informacji w instytucjach publicznych oraz podmiotach ekonomii społecznej w obszarze kultury i sztuki dla osób słabo- oraz niesłyszących w Polsce. Rekomendacje i standardy”. Jego celem jest przeprowadzenie analizy i weryfikacji obecnie stosowanych w praktyce życia społeczno-kulturalnego w Polsce metod wspomagających dostępność i percepcję treści kultury i sztuki oraz całokształtu „mediacji kulturalnej”. Ocena zostanie przeprowadzona pod kątem skuteczności. Promotorką doktoratu jest dr hab. prof. UŁ Aneta Pawłowska

W spotkaniu głos zabrała również Anna Felisiak – Dyrektor Centrum Obsługi Spraw Społecznych i Socjalnych Studentów i Doktorantów, Uczelniany Koordynator Dostępności:  

Jestem pod wrażeniem dzisiejszego wydarzenia. Wymiana myśli ze strony ekspertów, ludzi, którzy zajmują  się dostępnością i ją praktykują to wspaniała przestrzeń spotkania. Apeluję, abyśmy w Łodzi – koordynatorzy i osoby zajmujące się dostępnością nie tylko w instytucjach publicznych  – mogli spotykać się w tych konkretnych miejscach, w których na co dzień pracujemy. Taka swobodna wymiana doświadczeń, w której dziś mogliśmy uczestniczyć, jest cenna i wzbogacająca. 

Uczestnicy konferencji mieli okazję porozmawiać o praktycznych aspektach włączania w życie społeczne osób z niepełnosprawnościami. Zaprezentowano również makiety, miniatury, repliki, tyflografiki i inne pomoce dotykowe wykonane metodą druku 3D jako przykład zastosowania nowoczesnych technologii w udostępnianiu treści kultury osobom niewidomym i słabowidzącym. 

 

Materiał: Agata DawidowiczCentrum Komunikacji i PR UŁ
Zdjęcia: Mariusz Romek (dzięki uprzejmości Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego)