Pierwsza wspólna inauguracja roku akademickiego uczelni Łódzkiego Partnerstwa Akademickiego

Sześć łódzkich uczelni publicznych zrzeszonych w Łódzkim Partnerstwie Akademickim po raz pierwszy w historii wspólnie zainaugurowało nowy rok akademicki. Uroczystość z udziałem władz Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Medycznego, Akademii Sztuk Pięknych, Akademii Muzycznej i Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej, a także naukowców, doktorantów, studentów i zaproszonych gości odbyła się w sali Filharmonii Łódzkiej.

Fotorelacja z inauguracji roku akademickiego 2023/2024

Przed inauguracją rektorzy sześciu uczelni zaprosili media na wspólny briefing prasowy, podczas którego mówili dziennikarzom o specyfice swoich uczelni i ich sukcesach. Chwilę później część oficjalną uroczystości rozpoczęło wprowadzenie orszaku rektorskiego wszystkich uczelni, wprowadzenie sztandarów i wykonanie hymnu państwowego przez chór Akademii Muzycznej. 

W imieniu organizatorów inauguracji zebranych powitała i przemówienie rozpoczynające rok akademicki 2023-2024 wygłosiła rektor UŁ prof. Elżbieta Żądzińska. Przypomniała, że Łódź akademicka korzeniami sięga do okresu międzywojennego, a nawet do XIX wieku, a obecnie funkcjonujące uczelnie, mimo że powstały już po II wojnie światowej są godnymi spadkobiercami ówczesnych wszechnic i szkół artystycznych. Odniosła się też do wspólnej historii uczelni w Łodzi w okresie powojennym, podkreślając znaczenie wystąpień łódzkich studentów w 1968 roku i w okresie festiwalu “Solidarności” (co doprowadziło do powstania i zarejestrowania Niezależnego Zrzeszenia Studentów). Rektor UŁ podkreśliła znaczenie tych wydarzeń dla zakończenia epoki realnego socjalizmu. 

Historia pokazuje, że razem możemy więcej. Współcześnie również na każdym kroku widzimy, że era „samotnych wysp” w nauce minęła. Najbardziej przełomowe projekty badawcze prowadzone są przez duże zespoły wybitnych naukowców reprezentujących różne dyscypliny nauki i sztuki.  Jesteśmy dumni z tego, że nasi badacze i absolwenci coraz bardziej angażują się w rozwiązywanie problemów współczesnego świata. Każda z 6 uczelni ma wśród swoich absolwentów ludzi wybitnych, którzy w istotny sposób wpływają na losy świata, nie sposób ich tu wszystkich wymienić. Dzisiejsza wspólna inauguracja jest dopiero pierwszym krokiem. Chcemy działać dla dobra społeczności akademickiej, lecz także miasta i województwa, a także wszystkich obecnych i potencjalnych partnerów w kraju oraz za granicą 

– mówiła prof. Elżbieta Żądzińska

Następnie rektor UŁ przypomniała sylwetkę Jana Karskiego, który jest patronem Łódzkiego Partnerstwa Akademickiego. Podkreśłiła, że reprezentuje on wartości szacunku, współpracy, tolerancji i pokoju, a jego imię w nazwie partnerstwa akademickiego podkreśla zaangażowanie wszystkich uczelni w promowanie współpracy międzynarodowej, wymiany akademickiej i dialogu międzykulturowego. 

Jako Łódzkie Partnerstwo Akademickie chcemy nie tylko być jednym z największych i najsilniejszych ośrodków akademickich, lecz mamy ambicję, aby być ważnym partnerem Łodzi i regionu, biznesu oraz instytucji nauki i kultury. Chcemy, aby prowadzone interdyscyplinarne badania toczyły się w najlepszych międzynarodowych zespołach i sieciach badawczych – by ich wyniki odbijały się szerokim echem. Obecnie potrzeba mocnego, wspólnego głosu Akademii w wielu sprawach. Nie zawsze związanych bezpośrednio z badaniami i kształceniem, ale zawsze istotnych, zarówno dla pracowników uczelni, studentów, jak i mieszkańców Łodzi oraz regionu. Tym właśnie będzie nasza współpraca w ramach Łódzkiego Partnerstwa Akademickiego. Wierzę, że ŁPA jest wejściem w nową jakość funkcjonowania Łodzi Akademickiej 

– dodała rektor UŁ. 

Dziś uczelnie tworzące Partnerstwo łącznie są największym pracodawcą w regionie: zatrudniają 10,5 tys. osób; prowadzą badania w 42 dyscyplinach naukowych; kształcą 46 tys. studentów i 1,5 tys. doktorantów na 266 kierunkach studiów; goszczą 3,5 tys. studentów z zagranicy. Wpływają też na rozwój światowej nauki: w latach 2017-2022 uczelnie ŁPA wspólnie zrealizowały 1,5 tys. projektów na kwotę ponad 2 mld zł. Dzięki ŁPA zmienia się także Łódź: w ostatnich 5 latach na remonty i inwestycje w naszym mieście zrzeszone w nim uczelnie przeznaczyły ponad 2,5 mld zł. 

Na zakończenie swego wystąpienia rektor UŁ życzyła wszystkim zebranym, aby w nowym roku akademickim Waszej ich towarzyszyły wspólne dla społeczności akademickiej wartości: odwaga, ciekawość, zaangażowanie i szacunek.  

Niechaj będą one drogowskazem do budowania uczelni gotowych sprostać wyzwaniom współczesności 

 – zakończyła prof. Elżbieta Żądzińska

Po wystąpieniu rektor UŁ przyszedł czas na okolicznościowe przemówienia zaproszonych gości. Wygłosili je: minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, wojewoda łódzki Karol Młynarczyk (odczytał list od premiera RP Mateusza Morawieckiego) i senator Krzysztof Kwiatkowski (odczytał list od marszałka Senatu RP Tomasz Grodzkiego i wręczył rektor UŁ przyznany uczelniom zrzeszonym w ŁPA Medal Senatu Rzeczpospolitej Polskiej), Marcin Gołaszewski, przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi i Adam Pustelnik, wiceprezydent Łodzi. List od marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek odczytała prowadząca uroczystość. 

Następnie dokonano immatrykulacji reprezentantów nowo przyjętych studentów i doktorantów z sześciu uczelni Łódzkiego Partnerstwa Akademickiego. 

Na zakończenie części oficjalnej inauguracji wykład wygłosił dr inż. Sławosz Uznański absolwent Politechniki Łódzkiej – astronauta rezerwowy Europejskiej Agencji Kosmicznej. 

Uroczystość zakończył program artystyczny w wykonaniu studentów łódzkiej “Filmówki”. 

Materiał: Centrum Komunikacji i PR UŁ 

Zdjęcia: Mikołaj Zacharow (PWSFTviT), Bartosz Kałużny (CKiPR)