Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Łodzi dołączyło do grona szkół patronackich WFH UŁ

Z radością informujemy, że Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Łodzi dołączyło do grona szkół patronackich Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego!

Prof. Aneta Pawłowska oraz Dorota Kłodzińska

Porozumienie o współpracy zostało podpisane 27 czerwca 2024 r. przez:

  • Dorotę Kłodzińską - Dyrektor Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Łodzi
  • Prof. Anetę Pawłowską - Prodziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ ds. studiów niestacjonarnych, podyplomowych i współpracy z zagranicą

Obie strony wyrażają nadzieję, że porozumienie to kolejny krok na drodze wielu wspólnych inicjatyw. Współpraca pomiędzy Instytucjami otwiera przed partnerami nowe możliwości wymiany zasobów, wiedzy i doświadczeń.

Zdjęcie: Mateusz Kowalski (WFH UŁ)