Panel obywatelski: Łączenie ról zawodowych i rodzinnych

Miejsce wydarzenia: Jana Matejki 32/38/106/108, 90-001 Łódź
Czas: 29 maja 2023 (poniedziałek) 11:00 - 13:00

Zespół ds. łączenia ról zawodowych i rodzinnych wraz z zespołem projektu RESET (Redesigning Equality and Scientific Excellence Together) realizowanym w Uniwersytecie Łódzkim przez Ośrodek Naukowo Badawczy Problematyki Kobiet w latach 2021-2024 serdecznie zapraszają do udziału w panelu obywatelskim pt. "Łączenie ról zawodowych i rodzinnych: perspektywy, wyzwania i dobre praktyki".

TEMATY DO DYSKUSJI

 1. Społeczna świadomość problemu łączenia ról zawodowych i rodzinnych w uczelni
 2. Kwestia powrotu do pracy po urlopie rodzicielskim i ( wsparcia ze strony uczelni w tym względzie (proponowane rozwiązania
 3. Kwestia organizacji czasu pracy oraz przestrzeni sprzyjających rodzicom i opiekunom /opiekunkom oraz osobom z niepełnosprawnościami
 4. Wyzwanie dotyczące ograniczonych możliwości korzystania przez osoby pełniące funkcje opiekuńcze z udziału w konferencjach i wyjazdach naukowych,stażach i stypendiach zagranicznych, które są też brane pod uwagę przy
 5. postępowaniach habilitacyjnych/profesorskich
 6. Niedostrzeganie lub nie dostateczne dostrzeganie problemu łączenia pracy i obowiązków rodzinno opiekuńczych w ocenie pracowniczej (proponowane rozwiązania)
 7. Rekomendacje dla UŁ dotyczące praktycznych rozwiązań ułatwiających rodzicom oraz osobom pełniącym role opiekuńcze funkcjonowanie w środowisku akademickim i środków, jakie należy podjąć w celu stworzenia bardziej prorodzinnego, przyjaznego i inkluzywnego środowiska pracy
 8. Projekt RESET i doświadczenia innych europejskich uniwersytetów w tym względzie.

PLAN SPOTKANIA

 • 11.00-11.15 Powitanie // Projekt RESET i doświadczenia partnerów w obszarze łączenia ról zawodowych i prywatnych (Aleksandra Różalska)
 • 11.15-11.30 Doświadczenia pracowników/pracownic Uniwersytetu Łódzkiego [wyniki badań z wcześniejszych projektów] (Agata Rudnicka Reichel)
 • 11.30-11.50 Prawny kontekst zagadnień rodzicielstwa, WLB, równości płci w tym względzie w świetle ostatnich zmian w kodeksie pracy i zastosowania dyrektyw UE w sprawie WLB (Katarzyna Serafin, Izabela Florczak)
 • 11.50-12.40 Praca warsztatowa przy stolikach tematycznych: Społeczna świadomość problemu łączenia ról zawodowych i rodzinnych w uczelni (praca nad rozwiązaniami)
  Stolik 1: Powrót do pracy po urlopie rodzicielskim i wychowawczym (Karolina Messyasz)
  Stolik 2: Organizacja czasu pracy oraz przestrzeni sprzyjających rodzicom i opiekunom/opiekunkom oraz osobom z niepełnosprawnościami (Katarzyna Zajda)
  Stolik 3: Niedostrzeganie lub niedostateczne dostrzeganie problemu łączenia pracy i obowiązków rodzinno-opiekuńczych w ocenie pracowniczej (Karolina Kossakowska)
 • 12.40-13.00 Podsumowanie wyników spotkania

Szczegóły wydarzenia

Miejsce wydarzenia: Jana Matejki 32/38/106/108, 90-001 Łódź

Data i godziny wydarzenia: 29 maja 2023 (poniedziałek) 11:00 - 13:00

 • ND
 • PN
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PT
 • SB