Otwarte konkursy Opus 27 i Preludium 23

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy OPUS 27 przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej oraz PRELUDIUM 23 przeznaczony dla naukowców bez stopnia doktora.

Nabory wniosków w systemie OSF trwają do 17 czerwca 2024 r. do godziny 16:00.

W tym roku, w związku ze zwiększeniem budżetu NCN, zwiększeniu ulegają również budżety poszczególnych konkursów, co umożliwi sfinansowanie większej liczby projektów. Całkowity budżet konkursu OPUS 27 wynosi w tym roku 425 milionów złotych, a konkursu PRELUDIUM 23 – 40 milionów złotych.

Projekty OPUS mogą być rozplanowane na 12, 24, 36 lub 48 miesięcy, a w ich realizację mogą być zaangażowani badacze na stanowiskach typu post-doc oraz senior researcher, jak również studenci oraz doktoranci. W kosztorysie projektu można przewidzieć także środki na zakup aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania, zakup materiałów i drobnego sprzętu, usługi obce, wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje lub gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych. Budżet pojedynczego projektu OPUS nie jest limitowany odgórnie, ale kosztorys musi być zgodny z regulacjami konkursu, a wszystkie zaplanowane wydatki muszą być zasadne i niezbędne do zrealizowania założeń projektu.

W konkursie PRELUDIUM można otrzymać grant na realizację w polskich jednostkach projektów trwających 12, 24 lub 36 miesięcy w wysokości odpowiednio 70 tys. zł, 140 tys. zł lub 210 tys. zł. Temat projektu może być związany z tematem planowanej rozprawy doktorskiej, ale nie jest to konieczne. Zespół realizujący projekt PRELUDIUM może się składać maksymalnie z trzech osób, w tym z kierownika projektu i opiekuna naukowego. Budżet grantu może obejmować środki na wynagrodzenie dla zespołu badawczego (z wyłączeniem opiekuna), zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania, zakup materiałów i drobnego sprzętu, usługi obce, wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje, gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych oraz inne koszty niezbędne do realizacji projektu pod warunkiem, że będą zgodne z katalogiem kosztów w projektach NCN.

Szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa w powyższych konkursach oraz dokumentacja konkursowa zostały udostępnione na stronie NCN:

Ogłoszenie OPUS 27 

Ogłoszenie PRELUDIUM 23 

Uwaga! Uległy zmianie: