Oświadczenie KRASP w sprawie działań wojennych w Strefie Gazy

Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, której członkiem jest również Uniwersytet Łódzki, w pełni popiera Stanowisko Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w sprawie działań wojennych w Strefie Gazy - czytamy w opublikowanym dziś stanowisku podpisanym przez przewodniczącego KRASP prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka. Pełna treść Stanowiska KRUP - poniżej.

W imieniu społeczności polskich Uniwersytetów apelujemy do władz i narodów krajów Izraela i Palestyny o zakończenie krwawego konfliktu, który obecnie przeradza się w rzeź cywilów dokonywaną zarówno w imieniu państwa Izrael, jak i terrorystów z Hamasu.

Żyjemy w świecie, w którym postępuje eskalacja zbrojnych konfliktów, gdzie broń, czołgi i rakiety zastępują dialog i współpracę. Jako ludzie, jako naukowcy, jako osoby odpowiadające przed młodymi ludźmi nie tylko za jakość nauczania, ale także za przekazywane im wartości, czujemy się zobowiązani do zareagowania na sytuację w Strefie Gazy.

Szokiem dla wszystkich był atak na bezbronną ludność cywilną Izraela przeprowadzony przez terrorystów z Hamasu w październiku ubiegłego roku. Jednak nic nie usprawiedliwia kierunku, w jakim rozwijają się działania państwa Izrael dotykające cywilów w Strefie Gazy. Żaden odwet, który odbywa się kosztem ludności cywilnej, dzieci, kobiet, młodych ludzi, którzy powinni cieszyć się życiem, kształcić, podejmować pokojowy dialog ze swymi rówieśnikami innych narodowości i poglądów, nie doprowadzi do zakończenia konfliktu, przyniesie jedynie ból i rozpacz tysięcy ludzi, chęć rewanżu i eskalację agresji.

Obserwując wywołaną przez Rosję wojnę za naszą wschodnią granicą, przyjmując uchodźców z Ukrainy, rozmawiając na co dzień z kolegami z uczelni ukraińskich widzimy, jak destrukcyjne – nie tylko dla zaatakowanego narodu – są działania wojenne. Jako obywatele kraju dotkniętego koszmarem dwóch wielkich wojen XX wieku wiemy też, że pojednanie między narodami, które przeżyły krwawe konflikty, jest możliwe. Dziś Polska i Niemcy w ramach Unii Europejskiej współpracują w sposób trwały i owocny dla dobra całego kontynentu.

Jeszcze raz apelujemy do wszystkich zaangażowanych stron o zakończenie konfliktu i zaprzestanie działań wojennych!

Stanowisko KRUP: https://www.krup.edu.pl/Stanowisko-KRUP-w-sprawie-dzialan-wojennych-w-Strefie-Gazy.pdf

Stanowisko KRASP: bit.ly/krasp-strefa-gazy

Redakcja: Centrum Komunikacji i PR UŁ