Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Wyborczej w sprawie wyborów do Rady Wydziału na kadencji 2024-2028

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem wydanym przez Wydziałową Komisję Wyborczą.

Wydziałowa Komisja Wyborcza ogłasza wybory do Rady Wydziału kadencji 2024-2028 w grupie nauczycieli akademickich niebędących profesorami, profesorami uczelni i doktorami habilitowanymi oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Grupie tej przysługuje 36 mandatów w Radzie, co stanowi 25,71% składu Rady, przy czym WKW postanowiła, by przyznać:

  • 32 mandaty nauczycielom akademickim niebędącym profesorami, profesorami uczelni i doktorami habilitowanymi
  • 4 mandaty pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi

Szczegółowe zasady wyborów reguluje uchwała nr 7 (uchwała wraz z załącznikami znajduje się w zakładce "WYDZIAŁOWA KOMISJA WYBORCZA"Zgłoszenia kandydatur można składać do dnia 12 kwietnia b. r. do godziny 15.00 w Dziekanacie pok. 05 lub 08, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „wybory – rada wydziału”. Formularz zgłoszeniowy wraz ze zgodą na kandydowanie w załączeniu.

Głosowanie odbędzie się równolegle z wyborami do Senatu, tj. w dniu 18 kwietnia 2024 w sali Rady Wydziału w godzinach 13.00 – 15.00, odrębnie w grupie pracowników naukowych niebędących profesorami, profesorami uczelni i doktorami habilitowanymi oraz w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

W razie konieczności zostanie przeprowadzona II tura wyborów.

Wysztkie uchwały WKW znajdą Państwo w zakładce "WYDZIAŁOWA KOMISJA WYBORCZA"