Ogłoszenie wyborcze - wybory dziekana 2024-2028 - Spotkanie z studentami - Prof. Marek Gensler

Szanowni Państwo Studentki i Studenci,

zapraszamy na spotkanie z kandydatami do kolegium dziekańskiego, które odbędzie się w Auli im. Iji Lazari-Pawłowskiej, Instytut Filozofii UŁ, ul. Lindleya 3/5 w dniu 18 marca br. o godz. 16:30.

Spotkanie jest otwarte dla wszystkich studentów Wydziału Filozoficzno-Historycznego.

Prof. Marek Gensler (Instytut Filozofii UŁ)

Prof. Agnieszka Gralińska-Toborek (Instytut Historii Sztuki UŁ)

Dr hab. Paweł Filipczak (Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego)

Dr Adrianna Szczerba (Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego)

Dr Sebastian Latocha (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego)