Ogłoszenie WKW w sprawie wyników II tury w wyborach do Rady Wydziału WFH UŁ

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje o wynikach II tury w wyborach do Rady Wydziału kadencji 2024-2028.

Szczegółowe informacje zawiera Uchwała WKW nr 14 oraz załącznik - protokół z II tury wyborów.

Uchwały WKW.