Ogłoszenie WKW w sprawie wyniki wyborów do Senatu UŁ i Rady Wydziału WFH UŁ

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje o wynikach wyboru do Senatu UŁ oraz o wynikach I tury w wyborach do Rady Wydziału kadencji 2024-2028.

Do Senatu UŁ wybrani zostali:

  1. Prof. Marek Gensler
  2. Prof. Maciej Kokoszko
  3. Prof. Katarzyna de Lazari-Radek
  4. Dr Andrzej Kompa

Szczegółowe wyniki wyborów zawiera protokół - załącznik do Uchwały WKW nr 12 z 18.04.2024.

Do Rady Wydziału w I turze wybrano 26 pracowników naukowych oraz 3 pracowników administracji wydziałowej. Szczegółowe wyniki wyborów zawiera protokół - załącznik do Uchwały WKW nr 13 z 18.04.2024.

Konieczne będzie przeprowadzenie II tury w grupie pozostałych pracowników naukowych oraz wyborów uzupełniających w grupie pracowników administracji.

II tura wyborów w grupie pozostałych pracowników naukowych odbędzie się w najbliższy wtorek, 23.04.2024, w budynku Instytutu Historii UŁ, sala 202, w godzinach 9.30-10.30. Zwracamy Państwa uwagę na zmianę sali wynikającą z kolizją z wykładem dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Lista kandydatów w II turze znajduje się w załączniku do niniejszej wiadomości.

Wybory uzupełniające w grupie pracowników administracji odbędą się w późniejszym terminie.

Serdecznie gratulujemy wszystkim wybranym Senatorom oraz osobom wybranym do Rady Wydziału kolejnej kadencji.

Uchwały WKW.