Odznaczenia dla pracowników WFH UŁ w Dzień Edukacji Narodowej

13 października 2023r. odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu UŁ z okazji Dnia Edukacji Narodowej w auli im. Wacława Szuberta. Podczas uroczystości zasłużonym pracownikom UŁ wręczono odznaczenia państwowe oraz uniwersyteckie.

W trakcie uroczystego posiedzenia Senatu UŁ, rektor UŁ Elżbieta Żądzińska w towarzystwie wojewody łódzkiego Karola Młynarczyka wręczyła pracownikom UŁ odznaczenia państwowe - złote, srebrne i brązowe Medale za Długoletnią Służbę - przyznane postanowieniem Prezydenta RP za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. W kolejnej części wręczono Medale Edukacji Narodowej, medale UŁ W Służbie Społeczeństwu i Nauce oraz złote odznaki UŁ. 

Fotografia przedstawia medale UŁ - fot. Maciej Andrzejewski

Listy osób uhonorowanych z Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ:

Pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego odznaczeni Medalem Złotym za Długoletnią Służbę̨:

Pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego odznaczeni Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę̨

Pracownicy Uniwersytetu Łódzkiego odznaczeni Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę̨:

Pracownicy UŁ uhonorowani Medalem Komisji Edukacji Narodowej. podczas uroczystego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej:

 

Zdjęcie: Maciej Andrzejewski

Informacje: CKiPR UŁ