O prowadzonych przez nas badaniach

We wrześniu studenci i studentki naszego Instytutu pod opieką prof. Ingi Kuźmy prowadzili badania etnograficzne dotyczące wypalenia zawodowego i aktywistycznego wśród pracowników łódzkich organizacji.

Kilka dni temu prof. Inga Kuźma przedstawiła wyniki tych pilotażowych działań podczas konferencji „Socjologia ciała i socjologia sportu. Stan badań i wzajemne inspiracje”. Współautorkami wystąpienia były Katarzyna Deka, Eliza Gaust, a także Anna Raczkowska – nasza studentka. Podczas konferencji towarzyszyła nam również nasza studentka-badaczka, biorąca udział w projekcie, Patrycja Wawrzeńczyk oraz mgr Natalia Strzemkowska z UAM, która w czasie badań odbywała staż w IEiAK UŁ. 

Badania zostały przeprowadzone z inicjatywy członków Koalicji Łódź Różnorodności, HaKoach, Stowarzyszenie KobieTy, Stowarzyszenie WICI / WICI Association.

Konferencja organizowana była przez Sekcję Socjologii Ciała, Sekcję Socjologii Sportu i Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Instytut Socjologii UŁ.