O nowych danych do dziejów średniowiecznej Rawy Mazowieckiej

Seminarium KAHiB IAUŁ

dr Zbigniew Lechowicz (Łódź)

Dane archeologiczne do dziejów średniowiecznej Rawy Mazowieckiej

8 V 2024 r., godz. 10:00, sala 1.C IAUŁ

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wystąpienie dr. Zbigniewa Lechowicza (Łódź) pt. „Dane archeologiczne do dziejów średniowiecznej Rawy Mazowieckiej”, które odbędzie się w środę 8 maja 2024 r. o godz. 10.00 w s. 1.C IA UŁ w ramach seminarium doktorskiego Katedry Archeologii Historycznej i Bronioznawstwa Instytutu Archeologii UŁ.

Do udziału w seminarium w szczególności zachęcamy naszych studentów.

Prezentacja dotyczy nowych danych archeologicznych do dziejów Rawy w średniowieczu. W ramach prac badawczych związanych z inwestycjami pozyskano nie tylko obraz osadnictwa i zabudowy ale także szereg dat radiowęglowych i dendrochronologicznych. Pojawiły się także ciekawe zabytki ruchome ukazujące nieznane dotąd powiązania handlowe, status majątkowy mieszkańców i charakter miasta w okresie, gdy było ono stolicą księstwa rawskiego.