O „Międzymorzu” w portalu Dzieje.pl

Portal Dzieje.pl opisuje książkę Przemysława Waingertnera.

„Autor w książce zastanawia się m.in., czy pojawiające się w dziejach Polski od blisko pół tysiąca lat ambicje bycia ośrodkiem integrującym Europę Środkowo-Wschodnią oraz organizującym ład regionalnym na wyznaczonym obszarze – w najbardziej ambitnych planach – przez Morze Bałtyckie, Morze Czarne i Adriatyk były lub są „egzemplifikacjami wielkiej geopolitycznej wizji, szkodliwej iluzji, czy też wprost – działań koniecznych z punktu widzenia polskiej racji stanu, implikowanych przez zrozumienie istoty zagadnienia bezpieczeństwa i politycznej podmiotowości, sprawczości państwa polskiego na arenie międzynarodowej” – więcej o publikacji Przemysława Waingertnera Międzymorze – wizja, iluzja, czy… racja stanu? Z dziejów polskiej myśli i praktyki politycznej można przeczytać w portalu Dzieje.pl.