O grodzisku w Spicymierzu – pół wieku później

Seminarium KAHiB IA UŁ

dr hab. Jerzy Sikora, prof. UŁ (IAUŁ), śp. mgr Radosław Herman „Grodzisko w Spicymierzu pół wieku później”

5 VI 2024 r., godz. 10:00, sala 1.C IA UŁ

rys. J. Sikora

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wystąpienie dr. hab. Jerzego Sikory, prof. UŁ pt. „Grodzisko w Spicymierzu pół wieku później”, które odbędzie się w środę 5 czerwca 2024 r. o godz. 10.00 w s. 1.C IA UŁ w ramach seminarium doktorskiego Katedry Archeologii Historycznej i Bronioznawstwa Instytutu Archeologii UŁ.

Do udziału w seminarium w szczególności zachęcamy studentów archeologii.

Grodzisko w Spycimierzu znane jest z szeregu średniowiecznych źródeł, poczynając od wzmianek w tzw. Falsyfikacie Mogileńskim i Bulli Gnieźnieńskiej, kończąc zaś na świadectwach XIV-wiecznego sporu między arcybiskupem Jarosławem Bogorią Skotnickim a spadkobiercami Pawła Ogona  wojewody łęczyckiego. Na początku lat 60. XX w. badacze związani z łódzkim oddziałem ówczesnego Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN, pod kierownictwem Andrzeja Nadolskiego, przeprowadzili w Spycimierzu badania archeologiczne ustalając czas powstania grodziska na początek XII w. W wieku XIV miało ono zostać przekształcone w mniejszy gródek stożkowaty. Ponad pół wieku później w 2022 i 2023 r. przeprowadziliśmy wstępne weryfikacyjne badania grodziska pozyskując dane pozwalające na radykalną zmianę zarówno chronologii, jak i szczegółów związanych z interpretacją nawarstwień grodziska.

Do naukowego sukcesu tych badań życie dopisało tragiczny epilog. Dzień po zakończeniu badań terenowych, w październiku 2023 r. zmarł niespodziewanie Radosław Herman, współkierujący pracami na spycimierskim grodzisku.