O codzienności na konferencji w Lelowie

Ślady codzienności. Ślady Przeszłości. Czytanie lokalnej historii Lelowa i okolicy

Interdyscyplinarna ogólnopolska konferencja naukowa

2 XII 2023 r., Lelów

W dniu 2 grudnia 2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie miała miejsce kolejna już interdyscyplinarna ogólnopolska konferencja naukowa współorganizowana przez Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne im. Walentego Zwierkowskiego, Urząd Gminy Lelów oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Archeologii UŁ. Tym razem przewodnim tematem spotkania stały się „Ślady codzienności. Ślady przeszłości. Czytanie lokalnej historii Lelowa i okolicy”. Po raz drugi czynny udział w konferencji lelowskiej wzięły studentki archeologii UŁ, Anna Ciszek i Daria Kacprowicz (z kół naukowych Bifas i Szare Banderia), które latem tego roku uczestniczyły w badaniach archeologicznych w Staromieściu koło Lelowa na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, a ostatnio prowadzą własne badania w ramach programu Science Hub. Łącznie, aż trzy referaty zaprezentowane zostały przez pracowników i studentów z Instytutu Archeologii UŁ i Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ:

W trakcie spotkania odbyła się również promocja monografii wieloautorskiej pt. „Dziedzictwo kulturowe ziemi lelowskiej” (red. A. Krupa-Ławrynowicz, M. Skrzypczyk), będącej w dużej części pokłosiem zeszłorocznej konferencji w Lelowie. Współwydawcą publikacji jest Instytut Archeologii UŁ, a autorzy zawartych w niej tekstów to także pracownicy oraz absolwenci IA UŁ i WF-H UŁ: