Nowy sposób logowania do systemów UŁ

1 lipca Uniwersytet Łódzki wprowadza zmiany w wyglądzie strony logowania i sposobie logowania do niektórych usług UŁ. Działania te mają na celu dalsze podnoszenie bezpieczeństwa cyfrowego UŁ i całej społeczności akademickiej.

Zmiany dla osób studiujących i doktoryzujących się w UŁ

Zmiany dotyczą logowania do m.in. następujących usług UŁ: 

  • USOSWEB 
  • Archiwum Prac Dyplomowych 
  • Platforma Zdalnego Kształcenia 
  • Katalog BUŁ 
  • Serwis Rekrutacyjny Biura Karier UŁ 

Po zmianie logowanie do powyższych systemów będzie odbywać się analogicznie jak do poczty uniwersyteckiej z wykorzystaniem strony logowania  

Co to oznacza? 

Adres strony logowania pozostaje bez zmian - login.uni.lodz.pl

Zmienia się wygląd strony. Wcześniejszą stronę Centralnego Systemu Logowania zastąpi strona logowania Office 365. 

grafika obrazująca nową i starą stronę do logowania CAS

Zmiany dla osób zatrudnionych w UŁ

Szczegółowe informacje dotyczące zmian w sposobie logowania znajdują się w Portalu Pracowniczym

Materiał: Centrum Informatyki UŁ