Nowy numer „Zeszytów Wiejskich”

Polecamy lekturę!

W najnowszym tomie czasopisma publikują m.in. dr Damian Kasprzyk i dr Sebastian Latocha, a także nasz student – Kamil Ludwiczak.

Zawartość tomu dostępna jest tutaj >>>

„Zeszyty Wiejskie” to czasopismo Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, mieszczące się w paradygmacie rural studies, umożliwiające analizę wszelkich przeszłych i współczesnych zjawisk społecznych, kulturowych, gospodarczych i politycznych w kontekście obszarów wiejskich w Polsce, Europie i na świecie.

Redaktorem naczelnym czasopisma jest dr Damian Kasprzyk, sekretarzem – dr Sebastian Latocha.