„Niedopowiedziane biografie..." II nominacja do Nagrody im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego

„Niedopowiedziane biografie. Polskie dzieci urodzone z powodu wojny” to druga praca nominowana w IX edycji konkursu o Nagrodę im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Już 26 listopada 2023 roku o 18:00 odbędzie się gala wręczenia nagrody. Laureat – autor najlepszej książki humanistycznej w Polsce wydanej w 2022 roku otrzyma wówczas z rąk Rektora UŁ 70 tysięcy złotych na dalszy rozwój naukowy. Oddajemy głos autorowi dzieła konkurującemu o laur zwycięzcy – dr Jakubowi Gałęziowskiemu z Uniwersytetu Warszawskiego.

Tematyka mojej książki dotyczy losów polskich dzieci urodzonych w czasie II wojny światowej i tuż po jej zakończeniu: to osoby, które przyszły na świat w sytuacjach naznaczonych wojną, okupacją, pracą przymusową lub niewolą. Ich biologiczni rodzice znajdowali się jednak po przeciwnych stronach barykady: jedno, zwykle matka, było członkiem społeczności okupowanej; drugie, najczęściej ojciec, było najeźdźcą (okupantem). Ukazuję w niej losy polskich dzieci poczętych z relacji o różnym stopniu przymusu/dobrowolności oraz w wyniku wojennej przemocy seksualnej.

Książka, choć de facto jest pracą na stopień naukowy, porusza tematy, które dotykają zróżnicowane grono odbiorców. Nie jest więc skierowana wyłącznie do naukowców reprezentujących rozmaite dyscypliny z zakresu nauk społecznych i humanistyki, którzy znajdą w niej wyniki badań opartych na źródłach dotąd nieznanych. Dla studentów interesujący może się okazać opis procesu badawczego, a szczególnie wątki dotyczące etyki badań i odpowiedzialności badacza wobec badanych i odbiorców. Wiem, że z publikacji korzystają psychologowie-terapeuci, którzy uzupełniają swoją wiedzę o konteksty historyczne, istotne przy leczeniu traum, szczególnie tych przenoszonych z pokolenia na pokolenie.   

Jakub Gałęziowski – doktor historii Uniwersytetu w Augsburgu i Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się historią społeczną, historią mówioną i badaniami biograficznymi. Interesuje się aspektami etycznymi i rolą emocji w badaniach naukowych.

Wszystkie prace nominowane w IX edycji konkursu, które konkurują o tytuł najlepszego dzieła humanistycznego w Polsce wydanego w 2022 roku

grafika Gali konkursu im. Profesora Tadeusz Kotarbińskiego

 

Po więcej informacji o konkursie zapraszamy na stronę nagrody oraz facebook konkursu.

Partnerem Strategicznym IX edycji konkursu jest firma Amcor. Partnerem Głównym wydarzenia jest ABB. Partnerami Wspierającymi są Pelion i Veolia.

Redakcja: Centrum Komunikacji i PR UŁ