NAWA - Wspólne projekty badawcze Polska-Niemcy

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) wraz z niemieckim partnerem - Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) ogłosiła nabór wniosków na wspólne projekty badawcze pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec. Jest to pierwszy w tym roku konkurs z cyklu „Wspólne projekty badawcze”, których celem jest wsparcie mobilności naukowców prowadzących badania z partnerami zagranicznymi.

Wnioski dotyczące wspólnego projektu muszą być złożone jednocześnie przez partnerów niemieckich do DAAD i polskich do NAWA. Po stronie polskiej wnioski mogą składać instytucje nauki i szkolnictwa wyższego w terminie do 28.06.2024 r. do godziny 15:00:00 w systemie teleinformatycznym NAWA. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi do dnia 20.12.2024r., a projekty realizowane będą w okresie 2 lat – w terminie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2026r.

Maksymalna kwota finansowania po stronie polskiej wynosi 30 000 zł. Środki te mogą zostać przeznaczone są wyłącznie na pokrycie kosztów podróży i pobytów naukowców. Wydatki związane z prowadzeniem badań i wszelkie inne koszty poniesione w ramach projektu są niekwalifikowalne. Koordynatorem w projekcie może być osoba posiadająca minimum stopień doktora, zatrudniona przez wnioskodawcę.

Szczegółowe informacje znajdują się w zaproszeniu (pliki do pobrania) oraz na stronie NAWA:

Ruszają wspólne projekty badawcze pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec

NAWA Wspólne projekty Polska Niemcy - nabór 2024 (tu zamieszczono zaproszenie)

NAWA Dokumenty dla wnioskodawców i beneficjentów Wspólnych projektów badawczych dla wszystkich naborów otwartych w roku 2024