NAWA: nabór do programu im. Stanisława Ulama

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków do 5. edycji Programu im. Stanisława Ulama. Celem Programu jest zwiększanie stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych. Nabór wniosków prowadzony jest do 22 maja 2023 r.

Program ULAM NAWA pozwala na przyjazdy do Polski uznanych jak i obiecujących naukowców, umożliwia im odbycie stażu, a także nawiązanie i pogłębienie współpracy naukowej w polskich ośrodkach badawczych oraz akademickich.

Dzięki programowi możliwy jest stopniowy wzrost liczby zagranicznych naukowców zaangażowanych w badania naukowe i dydaktykę w Polsce, a przez to wzmocnienie potencjału polskich jednostek. Program pozwoli na przyjazdy do Polski na okres od 6 do 24 miesięcy wyróżniających się naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnią potencjał naukowy polskich instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki i włączą się w prowadzone w nich aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i działalność dydaktyczną.

W ramach Programu możliwe będzie zaproszenie badaczy z zagranicy, bez względu na wiek, reprezentowaną dziedzinę czy kraj pochodzenia, w tym polskich naukowców pracujących na stałe za granicą. Uczelnie, instytuty naukowe i badawcze oraz pozostałe uprawnione podmioty będą mogły zaprosić do Polski specjalistów z priorytetowych dla nich dziedzin, którzy w znaczący sposób rozwiną prowadzone przez daną instytucję badania naukowe, wzmocnią działalność dydaktyczną, czy wesprą instytucję w przygotowywaniu wniosków o prestiżowe granty.

Nabór wniosków w Programie jest prowadzony do 22 maja 2023 roku do godz. 15:00, zgodnie z czasem urzędowym obowiązującym na terytorium Polski.

Szczegółowe informacje: PROGRAM ULAM NAWA

Kontakt:

Joanna Pyziak

e-mail: joanna.pyziak@uni.lodz.pl  

tel.: 42/635 41 68

Materiał: Centrum Nauki UŁ