Naukowcy z FilHist UŁ współtwórcami nowej serii wydawniczej w Brill Publishers

Wydawnictwo Brill Publishers inicjuje nową serię wydawniczą: Studies in the History of Privacy! W gronie naukowców zangażowanych w powstanie nowego wydawnictwa naukowego, znalazło się dwóch naukowców z Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ.

Studies in the History of Privacy

Nowa seria naukowa Brill Publishers będzie badała, w jaki sposób istniejące definicje prywatności zostały wysunięte na pierwszy plan w ochronie prywatnych aspektów życia codziennego w minionych społeczeństwach. Obejmie ona również badania nad tematami, takimi jak seksualność, rodzina, gospodarstwo domowe i korespondencja.

Dzięki nowej serii, redaktorzy stworzą miejsce dla rozwijającej się dziedziny badań nad prywatnością, obejmującej wszystkie okresy historyczne do roku 1914.

W gronie redaktorów serii znalazł się dr hab. Michaël Green, prof UŁ (Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego), a w kolegium redakcyjnym, Dziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ, prof. dr hab. Maciej Kokoszko (Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego).

Nowa seria wydawnicza: Studies in the History of Privacy

Zangażowani naukowcy

Redaktorzy serii:

 • Michaël Green, University of Lodz
 • Jessica Roitman, Free University of Amsterdam
 • Johannes Ljungberg, University of Copenhagen

Kolegium redakcyjne:

 • Hadrian Ciechanowski, Nicolaus Copernicus University, Toruń
 • Ineke Huysman, Huygens Institute Amsterdam
 • Natacha Klein Käfer, University of Copenhagen
 • Maciej Kokoszko, University of Lodz
 • Tom-Eric Krijger, Leiden University
 • Sanne Maekelberg, KU Leuven
 • Karin Neutel, Umeå University
 • Amy Russell, Brown University

Brill Publishers

Wydawnictwo założone w 1683 roku w Leiden w Holandii. Brill Publishers jest wiodącym międzynarodowym wydawcą akademickim w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych, prawa międzynarodowego i nauk przyrodniczych. Brill publikuje obecnie ponad 360 czasopism i 2000 nowych książek i prac referencyjnych każdego roku, a także dużą liczbę baz danych i kolekcji badań źródeł pierwotnych. Zaangażowanie w otwarty dostęp i najnowsze technologie wydawnicze są podstawą misji Brill, jaką jest udostępnianie badań naukowych społeczności akademickiej na całym świecie. Kluczowymi klientami firmy są instytucje akademickie i badawcze, biblioteki i naukowcy.

Więcej informacji 

MateriaŁ: Brill Publishers

Redakcja: Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ