„Nauka łączy siły” – wspólna konferencja UŁ i UMED w Centrum Nauki i Techniki EC1

W środę 21 lutego 2024 Uniwersytet Łódzki, wraz z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi zorganizował konferencję „Nauka łączy siły: sieciowanie dla społecznego wpływu". Wydarzenie, dla którego inspiracją było święto nauki, czyli Dzień Nauki Polskiej (19 lutego), stało się okazją do poznania przykładów multidyscyplinarnej współpracy pomiędzy ludźmi nauki z różnych dziedzin a biznesem, czy sektorem kultury. Wideo z wystąpień prelegentów już wkrótce!

Prof. Agnieszka Kurczewska, Prof. Lucyna Woźniak
dr Magdalena Kosiada-Sylburska
dr Karolina Rudnicka, Błażej Moder, prof. Lucyna Woźniak
Uczestnicy panelu: networking
dr Adam Sitarek
Szymon Bujalski

Pełna fotorelacja z konferencji 

 

Połączyliśmy siły już na wstępnym etapie przygotowywania konferencji. Dobra współpraca przy organizacji wydarzenia, która miała miejsce pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim a Uniwersytetem Medycznym w Łodzi to najlepszy dowód na sieciowanie w praktyce

– powiedziała tytułem wstępu Honorata Ogieniewska z Centrum Komunikacji i PR UŁ – prowadząca wydarzenie.    

Spotkanie otworzyły dr hab. Agnieszka Kurczewska, prof. UŁ, prorektor Uniwersytetu Łódzkiego ds. współpracy z otoczeniem zewnętrznym oraz prof. Lucyna Woźniak, prorektor ds. rozwoju nauki i współpracy międzynarodowej na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.
„Sieciowanie jest podstawą rozwoju społecznego" oraz „Siłą współczesnej uczelni jest siła jej relacji z otoczeniem" usłyszeli uczestnicy. 

Konferencja, która zgromadziła ponad 100 osób jednocząc głównie łódzkie środowisko naukowe i instytucje z otoczeni nauki, obfitowała w panele oraz prelekcje i koncentrowała się na następujących zagadnieniach:

  • jak skutecznie współpracować, budować relacje i wykorzystywać potencjał wspólnego działania?
  • networking akademicki: jak skutecznie nawiązywać relacje w dynamicznym świecie nauki, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem?
  • jak efektywnie komunikować się z otoczeniem zewnętrznym, przekładając wyniki badań naukowych na język zrozumiały dla społeczeństwa?
  • jak osiągać większy wpływ społeczno-gospodarczy wyników badań naukowych (III kryterium)?
  • jak przełożyć skomplikowany język nauki na popularnonaukowy, po to być lepiej rozumianym przez społeczeństwo?

Uniwersytet Łódzki reprezentowała wspomniana wyżej dr hab. Agnieszka Kurczewska, prof. UŁ, prorektor ds. współpracy z otoczeniem zewnętrznym, która moderowała rozmowę panelową poświęconą współpracy instytucjonalnej. W panelu mogliśmy usłyszeć również dr Karolinę Rudnicką, prof. UŁ, ambasadorkę platformy Science Hub UŁ, która przybliżyła niezwykle udaną współpracę pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim a spółką ICHEM. W ramach wspólnego projektu prowadzonego przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ a ICHEM sp. z o. o. Ośrodek Badawczo-Produkcyjny Politechniki Łódzkiej, badano skuteczność mieszanki wytwarzanej przez spółkę, która hamuje wypadanie włosów na poziomie androgenowym. Panie Agata Dęga-Nowak i Anna Zdziechowska reprezentujące ICHEM zgodnie stwierdziły, że przede wszystkim nie doszło by do współpracy gdyby nie ogromna otwartość badaczek i badaczy z UŁ a następnie wzorowe raportowanie i terminowe wywiązywanie się z kolejnych celów założonych w projekcie. „Czynnik ludzki był jednak najważniejszy" – usłyszeli zgromadzeni.

Kolejną prelekcję przygotowała dr Magdalena Kosiada-Sylburska, kierowniczka Centrum Nauki i Techniki EC1,  która w 2018 połączyła swoje życie zawodowe i pasję z pracą naukową na Uniwersytecie Łódzkim, co udało się sfinalizować obroną doktoratu wdrożeniowego w 2023 r. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na zaangażowaniu konsumentów w projektowanie usług w instytucjach kultury i współtworzeniu w sektorze kultury. W wystąpieniu zaprezentowała wspólne projekty, badania i przedsięwzięcia prowadzone z instytucjami nauki a EC1.   

W panelu poświęconym zagadnieniu networkingu, jako czynnikowi sukcesu naukowca naszą uczelnię reprezentowała prof. Maria Bryszewska, niezwykle doświadczona badaczka, od 1998 r. kierowniczka Katedry Biofizyki Ogólnej na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.
Profesor Bryszewska koordynuje obecnie 3 projekty badawcze z obszaru nanotechnologii we współpracy z zespołami z Hiszpanii, Łotwy, Niemiec, Słowacji i Białorusi: NCN, Beethoven Life 1, NP-HALE, Komisja Europejska/NCN M.Era.NET, NanoTENDO, NAWA IAP.

Podczas tej dyskusji uczestnicy dowiedzieli się m.in. o ważnej akcji #NCNtoTLEN, która narodziła się, jako oddolna i spontaniczna inicjatywa polskiego środowiska naukowego. Dzięki zjednoczeniu świata akademii wokół problemu niedostatecznego finansowania dla Narodowego Centrum Nauki, a co za tym idzie, zmniejszonej liczby dofinansowań w ramach grantów na badania naukowe, udało się zwiększyć finansowanie dla NCN-u o 200 mln złotych z budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Inicjatywę przybliżyła Anna Korzekwa-Józefowicz, pełnomocniczka dyrektora NCN ds. komunikacji w Narodowym Centrum Nauki. 

Frapującą prezentację poświęconą wpływowi społecznemu badań naukowych (III kryterium w ewaluacji) wygłosił dr Adam Sitarek z Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ. Badacz przedstawił najlepsze praktyki dotyczące sporządzania opisów do III kryterium, które cały czas sprawiają  wiele problemów osobom zaangażowanym w proces oceny dyscyplin naukowych. Niezwykle ciekawą okazała się perspektywa samych ekspertów oceniających wnioski. 

Na koniec dnia bogatego w inspirujące przykłady i ciekawe wnioski wystąpił Szymon Bujalski – „Dziennikarz dla klimatu”, który opowiedział, w jaki sposób mówić o trudnych naukowych zagadnieniach, aby inni chcieli nas słuchać. 

Abstrakcja to luksus eksperta. Język konkretu to jedyny gwarant, że treść dla każdego znaczy to samo.


Żeby trafić do ludzi, trzeba trafić nie tylko do ich rozumów, lecz przede wszystkim do ich serc. A im bardziej oddalimy się od roli eksperta, tym…lepiej.
 

Szymon Bujalski

Wydarzenie, które było doskonałą okazją do sieciowania, nawiązywania współpracy, wymiany doświadczeń, zarówno podczas wystąpień, jak i ożywionych rozmów prowadzonych w kuluarach podsumowały dr hab. Agnieszka Kurczewska, prof. UŁ, prorektor Uniwersytetu Łódzkiego ds. współpracy z otoczeniem zewnętrznym oraz prof. Lucyna Woźniak, prorektor ds. rozwoju nauki i współpracy międzynarodowej na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.
„Mamy chęć na kontynuację podobnych inicjatyw, co najmniej raz do roku", podsumowały zgodnie naukowczynie. 

Zdjęcia: Maciej Andrzejewski
Redakcja: Honorata Ogieniewska i Michał Gruda (Centrum Komunikacji i PR)