Nauka inspiruje – prof. Aneta Pawłowska

Dr hab. Aneta Pawłowska, prof. UŁ, w Instytucie Historii Sztuki na Wydziale Filozoficzno-Historycznym wykłada przedmioty z zakresu historii malarstwa i rzeźby powszechnej oraz polskiej w XX wieku. Prowadzi również zajęcia dotyczące sztuki Subsaharyjskiej i muzealnictwa. Poza wyjątkową aktywnością zawodową, charakteryzującą się licznymi publikacjami, pełnionymi oficjalnie funkcjami oraz organizowanymi wystawami i konferencjami, jest zaangażowana w prace nad jak najlepszym udostępnianiu dzieł sztuki osobom z niepełnosprawnościami.

prof. Aneta Pawłowska na tle instalacji malarskiej Leona Tarsewicza. Pracę tę tworzą dwa równoległe rzędy 24 identycznych filarów. Znajdują się one w wąskim, prostym korytarzu, który łączy dwie różne części wystawy. Filary pomalowane są w poziome zielone, żółte i pomarańczowe paski.

Dr hab. Aneta Pawłowska, prof. UŁ, jest historyczką sztuki o bogatym dorobku naukowym i wszechstronną aktywnością międzynarodową. Jej badania koncentrują się na sztuce XIX i XX wieku, kulturze Afryki Południowej oraz audiodeskrypcji. Pełni eksponowane funkcje w środowisku naukowym. Zajmuje się również ekspertyzami dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest autorką licznych publikacji i kuratorką wystaw.

 Co zainspirowało Panią do zostania naukowczynią?

Zainteresowanie różnorodnością i bogactwem ludzkiego wyrazu artystycznego obecne zwłaszcza w dziełach współczesnych skierowało mnie w stronę historii sztuki. Fascynacja kreatywnością ludzi i jej ewolucją przez wieki skłoniła mnie do podjęcia naukowej drogi.

Jaki wpływ na otaczającą rzeczywistość wywiera Pani praca? 

Jako historyk sztuki wpływam na społeczeństwo poprzez odkrywanie i tłumaczenie znaczeń dzieł sztuki, co pomaga zrozumieć historię, kulturę i wartości przeszłych epok. Dodatkowo angażuję się we wspieranie osób z niepełnosprawnościami, ułatwiając im dostęp do sztuki i stwarzając warunki sprzyjające ich pełniejszemu uczestnictwu w kulturze. Mam nadzieję, że poprzez moje badania i działania praktyczne mogę przyczynić się do budowania bardziej inkluzywnego środowiska kulturowego i pobudzić refleksję nad naszym wspólnym dziedzictwem.

Jak Pani rozumie pojęcie: zawód naukowca?

Dla mnie zawód naukowca to nie tylko eksploracja faktów i teorii, ale również zdolność do kreatywnego myślenia, analizy i interpretacji. Oznacza to niezmienną pasję do poszerzania wiedzy, dzielenia się nią z innymi i przyczyniania się do rozwijania dziedziny, w której pracuję. Jest to także etyczne zaangażowanie w rzetelność badań i dbałość o wiarygodność nauki.

Motto i tło dla portretu prof. Anety Pawłowskiej

"Marzy mi się obraz, w którym mógłbym całkowicie się zanurzyć" – Leon Tarasewicz.

Instalacja malarska bez tytułu, której autorem jest Leon Tarasewicz, znajduje się w Galerii Sztuki Polskiej XX wieku w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie. Powstała ona w 2005 roku, a jej autor wykonał ją bezpośrednio w przestrzeni Muzeum. Pracę tę tworzą dwa równoległe rzędy 24 identycznych filarów. Znajdują się one w wąskim, prostym korytarzu, który łączy dwie różne części wystawy. Filary pomalowane są w poziome zielone, żółte i pomarańczowe paski.

Więcej o pracy prof. Anety Pawłowskiej

 

Zbiór książek prof. Anety Pawłowskiej wydanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (w tym w wolnym dostępie)

Medal dla projektu zespołu prof. Anety Pawłowskiej za projekt „Widzę, bo słyszę: audiodeskrypcja – współczesne wsparcie osób z dysfunkcją wzroku w kontakcie ze sztuką”

Problemy związane z ekspozycją i ochroną murali Banksyego w Ukrainie (w języku angielskim)

Dorobek naukowy

 

Materiał źródłowy: prof. Aneta Pawłowska (Katedra Historii Malarstwa i Rzeźby, Wydział Filozoficzno-Historyczny)
Redakcja: Michał Gruda (Centrum Komunikacji i PR)

Misją Uniwersytetu Łódzkiego jest rzetelne prowadzenie badań naukowych oraz aktywne głoszenie prawdy z nich płynącej, tak by mądrze kształcić kolejne pokolenia, być użytecznym dla społeczeństwa oraz odważnie odpowiadać na wyzwania współczesnego świata. Doskonałość naukowa jest dla nas zawsze najlepszym kompasem. Nasze wartości to: odwaga, ciekawość, zaangażowanie, współpraca i szacunek.