Narodowy Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów

Dziś, 24 marca, przypada Narodowy Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów podczas okupacji niemieckiej. Składamy w nim hołd Polakom, którzy pomimo grożącej za to kary śmierci nieśli pomoc swoim żydowskim współobywatelom. Pamiętajmy o tych bohaterach.

Data 24 marca upamiętnia zbrodnię dokonaną tego dnia przez Niemców w 1944 roku w Markowej pod Łańcutem na polskiej rodzinie Ulmów i ukrywanych przez nią Żydach. Niemiecka żandarmeria zamordowała wówczas Józefa Ulmę, jego ciężarną żonę Wiktorię i sześcioro ich małoletnich dzieci, a także ośmioro Żydów, których ukrywali: Gołdę Grünfeld, Leę Didner z córeczką oraz Saula Goldmana i jego czterech synów.

Imię Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, czyli wszystkich osób pomagających przetrwać Żydom w czasie okupacji hitlerowskiej nosi Publiczne Liceum Ogólnokształcące UŁ

Badaniami nad Holocaustem z szczególnym uwzględnieniem zagłady Żydów w Litzmannstadt Ghetto zajmuje się Centrum Badań Żydowskich na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ. Działalność naukowa jednostki koncentruje się przede wszystkim na wieku XIX i XX, co jest podyktowane specyfiką regionu łódzkiego. Szczególne miejsce w badaniach prowadzonych przez zespół Centrum zajmuje historia getta łódzkiego i niemieckiej okupacji w Łodzi i regionie łódzkim. Efektem prac naukowych w Centrum są m.in. cieszące się dużym uznaniem publikacje naukowe. Dr Adam Sitarek napisał książkę „Otoczone drutem państwo”. Struktura i funkcjonowanie administracji żydowskiej getta łódzkiego, za którą otrzymał Nagrodę Historyczną „Polityki” w 2016 roku, w kategorii Debiut.

Na stronie Instytutu Pamięci Narodowej dostępne są materiały edukacyjne, dotyczące stosunków polsko-żydowskich podczas II wojny światowej oraz osób narażających swoje życie w udzielaniu pomocy Żydom, zagrożonym przez niemieckich okupantów.

Materiał: prezydent.pl; IPN
Redakcja: Centrum Komunikacji i PR