Najnowsza publikacja prof. Przemysława Waingertnera już dostępna!

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego ukazała się publikacja pt. „Międzymorze – wizja, iluzja, czy… racja stanu? Z dziejów polskiej myśli i praktyki politycznej”, której autorem jest prof. Przemysław Waingertner z Instytutu Historii UŁ.

Okładka książki

"Praca przynosi syntetyczne przedstawienie idei Międzymorza zarówno w sferze formowania się samej koncepcji, jak też jej praktycznej realizacji. Autor w sposób przemyślany i kompetentny przedstawia narodziny pomysłu w czasach najdawniejszych, prowadząc go meandrami dynastycznej polityki Piastów oraz Jagiellonów, by po Unii Lubelskiej dotrzeć do XX stulecia."

Prof. dr hab. Włodzimierz Suleja

"Autor dokonał trafnego wyboru zasadniczego wątku, jakim jest temat Trójmorza wraz z geopolitycznymi kontekstami. Przeanalizował politykę i koncepcje polskie z odniesieniami do bliższych i dalszych sąsiadów. Skupił się na konkretnych problemach, co podniosło jakość pracy. Co bardzo istotne, ujął zagadnienie w przekroju całego tysiąclecia i moim zdaniem jest to zabieg udany. Opracowanie ma charakter syntetyczny i to stanowi jego największą zaletę."

Prof. dr hab. Edward Czapiewski

Publikacja dostępna na stronie Wydawnictwa UŁ: https://t.ly/hANZ.