Nagrody naukowe Rektora UŁ za osiągnięcia naukowo-badawcze za rok 2022

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Elżbieta Żądzińska nagrodziła nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowo-badawcze, dydaktyczne oraz organizacyjne za rok 2022. W gronie nagrodzonych badaczy z Uniwersytetu Łódzkiego znaleźli się naukowcy z Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ. Więcej informacji poniżej.

Nagroda Rektora UŁ - fot. Maciej Andrzejewski

NAGRODY INDYWIDUALNE

NAGRODY I STOPNIA

  • dr Katarzyna Derlatka - za książkę pt. "Komunikowanie dla bezpieczeństwa". Wydawnictwo UŁ, Łódź 2021 r.
  • prof. dr hab. Albin Głowacki - za książkę pt. "W tajdze i w stepie. O deportacjach obywateli polskich w głąb Związku Sowieckiego w latach 1940-1941". Wydawnictwo Instytutu Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy i Muzeum Pamięci Sybiru, Białystok 2022 r.
  • dr hab. Michaël Green, prof. UŁ - za książkę pt. "An Interreligious Dialogue: Portrayal of Jews in Dutch French-Language Periodicals (1680–1715)". Wydawnictwo University Press & Jagiellonian University Press, Łódź-Kraków 2022 r.
  • dr Bartosz Kaczorowski - za książkę pt. "Wojna Salazara. Polityka zagraniczna Portugalii w okresie drugiej wojny światowej". Wydawnictwo UŁ - Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków - Łódź 2022 r.
  • dr hab. Krzysztof Lesiakowski, prof UŁ - za książkę pt. "Ignacy Loga-Sowiński (1914-1992). Portret gomułkowca". Wydawnictwo UŁ, Łódź 2022 r.
  • dr hab. Paweł Pieniążek, prof. UŁ - za książkę pt. "Jednostka, zło, historia w myśli Rousseau. Perspektywa nowoczesności: między eksperymentem a marzeniem". Wydawnictwo UŁ, Łódź 2022 r.
  • prof. dr hab. Krzysztof Stefański - za cykl publikacji dotyczący architektury Łodzi ze szczególnym uwzględnieniem modernistycznej architektury okresu międzywojennego i aktywności architektów żydowskich". Cykl obejmuje 3 publikacje monotematyczne, w tym jedna monografia.
  • prof. dr hab. Przemysław Waingertner - za książkę pt. "Międzymorze – wizja, iluzja, czy… racja stanu? Z dziejów polskiej myśli i praktyki politycznej". Wydawnictwo UŁ, Łódź 2022 r.
  • dr hab. Rafał Wiktor Kowalczyk, prof. UŁ - za książkę pt. "Wpływ polityki gospodarczej Sankt-Petersburga na rozwój górnictwa węgla kamiennego w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1859-1914". Seria: Gospodarka i Przemysł Ziem Polskich XVIII-XX wiek, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2022 r.

NAGRODY ZESPOŁOWE

NAGRODY I STOPNIA

Zespół w składzie:

Za książkę pt. "Komes Marcellin vir clarissimus. Historyk i jego dzieło". Wydawnictwo UŁ, Łódź 2022 r.

NAGRODY II STOPNIA

Zespół w składzie:

Za książkę pt. „Dzieciństwo w rodzinie robotniczej międzywojennej Łodzi. Perspektywa etnograficzno-pedagogiczna”. Wydawnictwo Uniwersytet Łódzki, Łódź 2022 r.

NAGRODY III STOPNIA

Zespół w składzie:

Za książkę pt. "Verba volant, scripta manent. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Anusikowi w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin". Wydawnictwo UŁ, Łódź 2022 r.

 

Informacje: BUŁ

Zdjęcie: Maciej Andrzejewski (CKiPR UŁ)