Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego im. Profesora Stanisława Salmonowicza za publikację

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego organizuje II edycję Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego im. Profesora Stanisława Salmonowicza, do której można zgłaszać publikacje wydane w 2023 roku.

Nagroda jest przyznawana polskiemu badaczowi lub zespołowi badawczemu za opublikowanie wyróżniającej się wysoką wartością naukową pracy z dziedziny historii prawa, historii ustroju, historii kultury lub historii najnowszej. Nagroda ma charakter pieniężny i wynosi 20.000,00 zł brutto. W przypadku przyznania nagrody za pracę zbiorową, jej wysokość jest dzielona pomiędzy współautorów proporcjonalnie do zadeklarowanego we wniosku procentowego udziału w powstaniu pracy.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać m.in. rektorzy polskich uczelni wyższych, przy czym każdego roku wnioskodawca może złożyć jeden wniosek. Do wniosku należy dołączyć m. in. oryginał lub kopię publikacji stanowiącej podstawę wniosku oraz jej wersję elektroniczną na pendrive. Publikacja wydana w języku obcym wymaga dołączenia tłumaczenia lub wyczerpującego streszczenia w języku polskim.

Zasady i tryb przyznawania nagrody (w tym informacje o wymaganych załącznikach) oraz formularz wniosku dostępne są na stronie: www.bip.kujawsko-pomorskie.pl w Menu przedmiotowym "Kultura i Dziedzictwo Narodowe" - "Nagrody Marszałka Województwa w dziedzinie kultury":

https://bip.kujawsko-pomorskie.pl/10326/1038/nagroda-marszalka-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-im-profesora-stanislawa-salmonowicza.html

Wnioski można składać w Dziekanacie Wydziału Filozoficzno-Historycznego, pok. 08, w terminie do 26 kwietnia 2024 roku.