Mobilność wirtualna w ramach UNIC Opened Courses - ruszyły zapisy na semestr zimowy

Wirtualna mobilność stwarza możliwość zdalnego uczestniczenia w zajęciach oferowanych przez wszystkie uczelnie partnerskie sojuszu UNIC. Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem oferowanych przedmiotów, w których uczestniczyć mogą wszyscy studenci UŁ.

Międzynarodowa mobilność wirtualna to szansa na: 

 • odbycie części studiów w zagranicznej uczelni bez konieczności podróżowania, 
 •  współpracę online ze studentami z innych krajów, 
 • wybór zajęć zgodnie z zainteresowaniami, 
 • otrzymanie punktów ECTS, które mogą być uznane w toku studiów. 

Jak wziąć udział w UNIC Opened Courses? 

 • wejdź na stronę;
 • z zakładki „Semester” (w lewej nawigacji) wybierz „autumn/winter semester 2023/24”; 
 • zapoznaj się z ofertą oferowanych przedmiotów; 
 • sprawdź szczegóły dotyczące wybranych zajęć, takie jak warunki uczestnictwa, wymagania dotyczące kursu i termin rejestracji; 
 • wybierz kurs, w którym chcesz uczestniczyć; 
 • zarejestruj się w uczelni partnerskiej; 
 • uzgodnij możliwość rozliczenia zajęć w toku swoich studiów z koordynatorem ECTS na swoim wydziale i przygotuj Learning Agreement for Virtual Studies
 • uzyskaj zgodę dziekana na udział w zajęciach. 

Masz pytania? Napisz na unic@uni.lodz.pl 

Więcej informacji o sieci: