Międzynarodowy Dzień Tolerancji – rusza projekt UŁ nt. różnorodności

Z okazji Międzynarodowego Dnia Tolerancji (16 listopada) zapraszamy społeczność akademicką do udziału w rozpoczynającym się właśnie uniwersyteckim projekcie nt. różnorodności społecznej. Poszukujemy osób, które chciałyby zostać sportretowane podczas sesji fotograficznej i podzielić się swoją historią.

Grafika projektu Dywers
Celem projektu DYWERS, który opieką merytoryczną objęła prof. Inga Kuźma (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ), jest zwiększenie świadomości na temat różnorodności społecznej. Projekt wpisuje się w Strategię Uniwersytetu Łódzkiego na lata 2021-2030, w której czytamy m.in.: „Siłą Uniwersytetu Łódzkiego jest różnorodność, a fundamenty naszych działań to szacunek i zrozumienie dla odmiennych opinii i postaw, a także otwartość kulturowa i światopoglądowa tolerancja”.

Całość przewidzianego na czerwiec 2024 roku działania, będącego efektem projektu DYWERS składa się z czterech elementów:

  • wystawy fotografii portretowych, które ukazują różnorodność społeczną związaną m.in. z etnicznością, wiekiem czy seksualnością. Zdjęcia wykona fotograf z Uniwersytetu Łódzkiego dr Bartosz Kałużny z Centrum Komunikacji i PR UŁ (przejdź do portfolio). Kuratorem wystawy jest prof. Marek Domański z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Wystawa pojawi się w harmonogramie Fotofestiwalu 2024 (Program Miasto),
  • Żywej Biblioteki, czyli wydarzenia antydyskryminacyjnego, podczas którego odwiedzający mogą osobiście porozmawiać z osobami, które wpisują się w liczne odmiany różnorodności i w związku z tym mają rozmaite doświadczenia społeczne,
  • panelu dyskusyjnego dotyczącego inkluzywności językowej,
  • projekcji filmowej poruszającej zagadnienie różnorodności społecznej.

Już teraz pragniemy serdecznie zaprosić członków społeczności akademickiej do współpracy przy tworzeniu wystawy fotograficznej. Poszukujemy osób, które wpisują się w różnorodność ze względu na przynależność etniczną, wyznaniową, seksualną i do innych grupy tożsamościowych lub określają się jako neuroróżnorodne i chciałyby zostać sportretowane.

Propozycje współpracy zatytułowane „DYWERS” prosimy przesyłać na adres mailowy: bartosz.kaluzny@uni.lodz.pl. W treści maila wystarczy przesłać kilka podstawowych informacji o sobie (imię, nazwisko, wiek, status [student, pracownik etc.]) oraz wyjaśnić, dlaczego chce się wziąć udział w projekcie.

Kiedy niespełna 10 lat temu ukończyłem pracę doktorską na temat napiętnowania społecznego, rzeczywistość społeczna wyglądała nieco inaczej. Więcej rzeczy nas dziwiło i zaskakiwało. I choć w Polsce wciąż jesteśmy dość homogeniczni, a przez ostatnie kilka lat można było zaobserwować polaryzację postaw wobec mniejszości, to w dyskursie medialnym, którego dużą część stanowią obecnie oddolnie produkowane treści w mediach społecznościowych, można zaobserwować zmianę jakościową. Na Instagramie czy TikToku jest mnóstwo kont prowadzonych przez osoby neuroatypowe, nieheteronormatywne lub z niepełnosprawnościami, które dzielą się z innymi swoim doświadczeniem i oswajają obserwujących ze złożonością świata. O różnorodności należy bowiem rozmawiać i ją pokazywać. Nawet jeśli nie wszystkim się to podoba

– wyjaśnia Bartosz Kałużny.

Przed wykonaniem portretu porozmawiam z każdą z osób pozujących na temat jej doświadczenia. Dla niektórych „odmienność” bywa stygmatyzująca, innych zaś wzmacnia. Wyimki z rozmów będą towarzyszyć fotografiom, które zostaną wystawione m.in. w uniwersyteckiej Galerii Wozownia 11

– podsumowuje fotograf.

Materiał: Zespół projektu DYWERS

Redakcja: Centrum Komunikacji i PR UŁ