„Miasto mozaika. Opis kulturowy”

Książka dedykowana Profesor Grażynie Ewie Karpińskiej.

W Wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego właśnie ukazała się publikacja pod redakcją dr Aleksandry Krupy-Ławrynowicz i dr Katarzyny Orszulak-Dudkowskiej.

„Miasto mozaika. Opis kulturowy” to zbiór tekstów o mieście. Miasto występuje w nich jako dynamiczna figura przestrzenna i wielowymiarowa kulturowo-społeczna idea. Autorzy – etnografowie, antropolodzy kultury, socjolodzy, historycy – układają miejską mozaikę, prezentując sąsiadujące ze sobą, przenikające się, a czasem i spierające się ze sobą różne strategie poznawania miasta i obejmowania go naukową refleksją. Miasto jako inspiracja jest dla nich wyzwaniem, któremu próbują sprostać, opisując i interpretując zmieniające się miejskie krajobrazy i lokalną historię budującą lokalne dziedzictwo, oraz tropiąc „miejskie wątki” w rozmaitych tekstach kultury. 

Publikacja dedykowana jest Profesor Grażynie Ewie Karpińskiej – etnografce i antropolożce kultury z naszego Instytutu. MIASTO jest bowiem dominującym tematem oraz terenem badawczej, publikacyjnej, dydaktycznej i eksperckiej działalności Pani Profesor. Jej dorobek naukowy obejmuje m.in. studia nad kulturą robotników przemysłowych, a także etnograficzne eksploracje oraz antropologiczny namysł nad takimi kategoriami, jak miejska codzienność czy przeszłość w krajobrazie miast i miasteczek.  

Publikacja w otwartym dostępie: https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/miasto-mozaika/

Polecamy lekturę wszystkim antropologom miasta, etnografom w mieście, a także miłośnikom i krytykom miast!