Medale Uniwersytetu Łódzkiego dla prof. Lucyny Domańskiej i mgr Ireny Podolskiej-Rutkowskiej

Medale Universitas Lodziensis Merentibus dla prof. Lucyny Domańskiej oraz Universitas Lodziensis Alumno Laude Dignissim dla mgr Ireny Podolskiej-Rutkowskiej

W dniu 24 maja 2023 r. odbyło się oroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z okazji 78. rocznicy powstania naszej Uczelni. Podczas uroczystości osobom szczególnie zasłużonym dla naszej uczelni zostały wręczone medale uniwersyteckie. Władze UŁ uhonorowały dwie osoby związane z Katedrą Prahistorii Instytutu Archeologii UŁ:

  • Medal Universitas Lodziensis Merentibus, za szczególne zasługi dla Uniwersytetu Łódzkiego otrzymała prof. dr hab. Lucyna Domańska, Autorka pięciu książek oraz ponad 100 artykułów.
  • Medal Universitas Lodziensis Alumno Laude Dignissimo, wręczany studentom i doktorantom za wybitną działalność organizacyjną i naukowo-badawczą na rzecz i dla dobra Uniwersytetu Łódzkiego otrzymała mgr Irena Podolska-Rutkowska.

Serdecznie gratulujemy!