Magna Charta Universitatum 2023 na UŁ – obrady rozpoczęte

Uroczyste odnowienie Magna Charta Universitatum 2023 – wspólnej deklaracji misji i działań blisko tysiąca uczelni z całego świata odbywa się w tym roku na Uniwersytecie Łódzkim. W rozpoczętych właśnie obradach uczestniczą rektorzy i przedstawiciele uczelni z całego świata – sygnatariuszy Magna Charta Univeristatum. Biorą także udział w towarzyszącej MCU konferencji "Universities and Re-Construction of Cities: the Role of Research and Education".

Uniwersytet Łódzki jest jedną z jedenastu polskich uczelni, które w 1988 roku podpisały w Bolonii, w murach najstarszej uczelni na świecie, deklarację wartości akademickich Magna Charta Universitatum (w imieniu UŁ zrobił to ówczesny rektor Leszek Wojtczak). Rektor UŁ prof. Elżbieta Żądzińska ponownie podpisała deklarację w czasie pandemii (online) i osobiście w Bolonii w zeszłym roku.  

Deklaracja Magna Charta Universitatum

Podczas tamtej ceremonii film promujący naszą uczelnię został wybrany z grona kilkuset z całego świata i wraz z zaledwie kilkunastoma innymi zaprezentowany uczestnikom z całego świata. Między innymi to zdecydowało, że UŁ dostąpił zaszczytu organizacji konferencji rocznicowej w Łodzi, po raz pierwszy w Polsce i dopiero po raz drugi poza Uniwersytetem Bolońskim. 

Program konferencji Magna Charta Universitatum odbywającej się w Łodzi w dniach 23-25 października 2023 r.

Obrady można śledzić na bieżąco – stream na YouTube

W poniedziałek 23 października br., podczas tzw. pre-konferencji zorganizowany został panel poświęcony integracji pomiędzy wspólnotami miejskimi i uczelniami w Polsce i Ukrainie. Uczestniczyli w nim m.in. naukowcy i studenci z Ukrainy, doświadczającej rosyjskiej agresji. We wtorek 24 października uczestnicy obradujący w auli im. Prof. Wacława Szuberta po powitaniu przez rektor UŁ prof. Elżebietę Żądzińską, skupiają się na kwestiach wiodącej w tym roku konferencji "Universities and Re-Construction of Cities: the Role of Research and Education".

Fotorelacja z pre-konferencji 23 października br.

Uroczyste podpisanie deklaracji Magna Charta Universitatum przez przedstawicieli 36 kolejnych uczelni zaplanowano na środę 25 października br. Po tej ceremonii liczba uniwersytetów-sygnatariuszy deklaracji z całego świata wyniesie prawie tysiąc.  

Redakcja: Centrum Komunikacji PR UŁ

Zdjęcia: Bartosz Kałużny (CKiPR UŁ)