„Łódzkie Studia Etnograficzne” CALL FOR PAPERS

Zapraszamy do nadsyłania tekstów do kolejnego tomu (t. 63, 2024 rok).

Temat przewodni brzmi NIEMATERIALNE: ZARZĄDZANIE – WYZWANIA.

Planowany tom „Łódzkich Studiów Etnograficznych” poświęcony będzie niematerialnemu dziedzictwu kulturowemu, rozumianemu ściśle w myśl Konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony tego dziedzictwa. Wydanie tomu zbiega się z trzema rocznicami, które zachęcają do podsumowań: w 2024 roku rozpocznie się trzecie dziesięciolecie funkcjonowania Konwencji, drugie dziesięciolecie działania w Polsce Krajowej Listy Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego i przypadnie dziesięciolecie pierwszych wpisów na tę Listę. Jubileusze stanowią więc okazję do interdyscyplinarnej refleksji naukowej i krytycznego spojrzenia na jasne i ciemniejsze strony tego procesu oraz jego efekty czy problemy, które ujawnił.


Redaktorka tematyczna: dr hab. Katarzyna Smyk, prof. UMCS


Wydawca czasopisma: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze / Polish Ethnological Society.


Termin nadsyłania tekstów: 31 grudnia 2023 r.


Szczegóły: https://apcz.umk.pl/LSE/announcement