#książkomat na FilHist

Nowy rok akademicki przynosi wiele zmian, jedną z nich jest pojawienie się książkomatu Biblioteki Instytutu Historii UŁ na parterze budynku WFH UŁ na ul. A. Kamińskiego 27a. Książkomat będzie dostępny od nowego roku akademickiego 2023/2024 (październik 2023 r.). Zachęcamy do zapoznania się z zasadami funkcjonowania książkomatu WFH UŁ

Książkomat UŁ na WFH UŁ

Aby sprawnie korzystać z książkomatu zachęcamy do zapoznania się z zasadami funkcjonowania nowego systemu:

 • Z książkomatu mogą korzystać członkowie społeczności akademickiej UŁ i absolwenci UŁ posiadający aktywne konto biblioteczne.
 • Książkomat jest czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7.00-19.00.
 • Książkomat umożliwia odbiór zamówionych książek lub zwrot egzemplarzy wypożyczonych.
 • Korzystający z książkomatu muszą posiadać ważną elektroniczną kartę biblioteczną lub legitymację studencką lub kartę absolwenta UŁ/aplikację absolwenta UŁ.
 • Do książkomatu można zamawiać książki z magazynu określonych mianem do wypożyczeń (DW).
 • Do książkomatu nie wypożycza się książek i czasopism oznaczonych tylko na miejscu.
 • Do książkomatu nie wypożycza się książek przekraczających wymiary skrytki. Jeżeli wymiary zamówionego woluminu przekraczają rozmiar skrytki, zamówienie nie zostanie zrealizowane.
 • Zamówienia na książki można składać całą dobę.
 • Realizacja zamówień odbywa się w godzinach pracy biblioteki.
 • Zamówienia złożone po godz. 15.00 będą realizowane w następnym dniu pracy biblioteki.
 • Czytelnik otrzyma informację o realizacji swojego zamówienia na adres e-mail znajdujący się w systemie bibliotecznym.
 • Czytelnik może odebrać zamówione książki po otrzymaniu powiadomienia mailowego z Biblioteki Instytutu Historii potwierdzającego ich dostępność w książkomacie.
 • Jednorazowo do książkomatu można zamówić 5 voluminów ksiażek.
 • Czytelnik ma obowiązek odebrania zamówionych książek lub zadeklarowania rezygnacji z ich odebrania w ciągu 3 dni od otrzymania maila potwierdzającego zamówienie.