KRÓTKIE WPROWADZENIE DO FILOZOFII. Spotkania z Ideą

Miejsce wydarzenia: Próchnika 3, 90-408 Łódź
Czas: 27 kwietnia 2023 (czwartek) 18:00 - 00:00

Księgarnia Do Dzieła zaprasza na kolejne Spotkanie z Ideą - spotkanie filozoficzne nie tylko dla filozofów! Tym razem przyczynkiem do rozmowy będzie książka "Filozofia" Edwarda Craiga z oksfordzkiej serii KRÓTKIE WPROWADZENIE. O tym, jakie pożytki i jakie zagrożenia dla jednostki i dla ludzkości niesie filozofia i dlaczego filozofować może każdy Grzegorz Jankowicz pytał będzie Marcina Leszczyńskiego, Joannę Miksę i Paulinę Frankiewicz.

Plakat promujący wydarzenie Spotkanie z IDEA

Goście spotkania

 • Grzegorz Jankowicz bada filozoficzny potencjał literatury rozumiany jako możliwość wynajdywania nowych pojęć oraz nowych form życia. Jest również aktywistą literackim - prowadzi warsztaty czytelnicze z różnymi grupami odbiorców, przede wszystkim z osobami mającymi utrudniony dostęp do kultury, np. osadzonymi w aresztach i zakładach karnych.
 • dr Marcin Leszczyński - doktor filozofii. Zajmuje się filozofią biologii i medycyny, jak i historią tych dyscyplin. Bada rozwój metodologii w okresie wczesnej nowożytności. Współpracuje z wieloma ośrodkami zagranicznymi, w szczególności z Université Toulouse – Jean Jaurès oraz Cermes3 w Paryżu. Autor książki Rozwój nauki w biofilozofii Georges’a Canguilhema
 • dr Joanna Miksa zajmuje się filozofią polityczną i etyką. Prowadzi badania z zakresu bioetyki (relacja pacjent - lekarz, prawa pacjenta w liberalnym państwie prawa), filozofii politycznej (Immanuel Kant, republikanizm), etyki zawodu dziennikarza i etyki nauczyciela.
 • Paulina Frankiewicz pracę badawczą orientuje na filozofię absurdu. Prowadzi interdyscyplinarne badania na absurdem, wyjaśniając, czemu niemożność jego upojęciowienia odsyła nas na ścieżkę literatury. Animatorka kultury.

O książce

Jak powinniśmy żyć? Co naprawdę istnieje? Skąd wiemy to, co wiemy? Autor omawia kluczowe pytania, którymi zajmuje się filozofia. Pokazuje wybrane ważne tematy dotyczące etyki, natury bytu oraz wiedzy za pomocą lektury Platona, Hume’a, Kartezjusza, Kanta, a także pisarzy buddyjskich. Tomik stanowi wprowadzenie do filozofii rozumianej nie tylko jako profesjonalne, naukowe badania, lecz także jako codzienne doświadczenie egzystencjalne każdego człowieka.
Autor zaprasza czytelnika do filozofowania, zachęcając, by nie bał się stawiać pytań czy być krytycznym – filozofia pokazana w tym tomiku jest blisko codziennego doświadczenia.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu stacjonarnie w Księgarni Do Dzieła. Księgarnia nie przewiduje streamu, ale kilka dni po spotkaniu Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego udostępni jego transmisję. Obowiązują bilety w cenie 5 złotych lub zakup książki autora w naszej księgarni - do kupienia wcześniej lub bezpośrednio przed spotkaniem. Nie prowadzimy zapisów ani rezerwacji.

Spotkanie organizowane jest przez Księgarnię Do Dzieła, Koło Naukowe IDEA oraz Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Szczegóły wydarzenia

Miejsce wydarzenia: Próchnika 3, 90-408 Łódź

Data i godziny wydarzenia: 27 kwietnia 2023 (czwartek) 18:00 - 00:00

 • ND
 • PN
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PT
 • SB