Konkurs na najlepszą pracę dyplomową związaną z Olkuszem i ziemią olkuską

Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz oraz Fundacji ZGH „Bolesław” ogłasza konkurs na najlepszą pracę dyplomową związaną z Olkuszem i ziemią olkuską.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac, w tym inżynierskich, licencjackich magisterskich lub doktorskich poruszających zagadnienia związane z historią, zabytkami oraz atrakcjami turystycznymi oraz promocją Gminy Olkusz i ziemi olkuskiej, zwłaszcza w kontekście nowych ekspozycji Podziemny Olkusz i Kopalnia Wiedzy o Cynku oraz Zamku Rabsztyn, a także promujących lokalną kulturę, turystykę, sport, oświatę, gospodarkę przestrzenną, architekturę oraz inne dyscypliny i obszary ważne dla rozwoju miasta. W kategorii specjalnej zostanie wyłoniona jedna praca magisterska, inżynierska lub licencjacka dotycząca historii górnictwa i hutnictwa ziemi olkuskiej.

Baner konkursowy

Szczegóły

Do konkursu autorzy mogą zgłaszać prace magisterskie, inżynierskie lub licencjackie, których obrona miała miejsce w terminie od 1.01.2020 roku do 30.09.2024 roku oraz prace doktorskie, których obrona miała miejsce w terminie od 1.01.2020 roku do 30.09.2025 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, którego organizatorami są Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz oraz Fundacja Zakładów Górniczo – Hutniczych „Bolesław” w Bukownie znajdują się w regulaminie (załącznik). Informacje o konkursie wraz z regulaminem dostępne są także na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w zakładce „konkurs na pracę dyplomową”. 

Link: https://www.umig.olkusz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=8910:konkurs-na-prace-dyplomowa-o-olkuszu&catid=14&Itemid=167&lang=pl

Informacje: Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz