Konkurs na Młodzieżowego Delegata RP do ONZ

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem – organ doradczy Minister Agnieszki Buczyńskiej Przewodniczącej Komitetu ds. Pożytku Publicznego, przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych ogłaszają konkurs „Młodzieżowy Delegat RP na 79. Sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ” w Nowym Jorku.

Celem konkursu jest wyłonienie osoby, która jako Młodzieżowy Delegat RP weźmie udział w 79. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz będzie uczestniczyła w realizacji i upowszechnianiu założeń Konkursu do kolejnej Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Konkurs jest skierowany do osób, które:

  • urodziły się między 1 stycznia 1996 roku a 1 sierpnia 2006 roku
  • biegle poslugują się językiem angielskim.

Udział w konkursie jest szansą wpływania na otaczającą rzeczywistość i światową politykę.

Formularz zgłoszeniowy wraz z projektem przemówienia należy przesłać do 10 kwietnia 2024 roku na adres Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dopiskiem „Młodzieżowy Delegat RP na sesję ZO ONZ 2024/2025” lub złożyć osobiście. Formularze przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegóły, regulamin i wzór zgłoszenia znajdują się na stronie Konkursu na Młodzieżowego Delegata RP do ONZ, jak również na FB Ministra do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego. 

 

 

Materiał: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów RP
Redakcja: Centrum Komunikacji i PR UŁ, zdjęcie: Bartosz Kałużny